Το έργο της Μονάδας Νομικών Θεμάτων αφορά, μεταξύ άλλων, στην παρακολούθηση κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και ειδικότερα των νομοθεσιών γύρω από την απονομή της δικαιοσύνης, του δικονομικού δικαίου, του ποινικού δικαίου, νομοθετημάτων για τη μεταχείριση αδικοπραγούντων, κλάδων του αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και νομοθεσιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό τους και την ετοιμασία σχετικών νομοσχεδίων.

Παράλληλα, η Μονάδα συμβάλλει στη μελέτη και προώθηση από το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, νομοθετικών μέτρων για την απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων.

Επίσης, η Μονάδα προωθεί τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις ή και τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση του δικαίου με το κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα Δικαιοσύνης.

Εξάλλου, η Μονάδα έχει σειρά άλλων καθηκόντων, όπως την ετοιμασία και/ή το συντονισμό παροχής νομικής πληροφόρησης σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, οργανωμένα σύνολα και πρεσβείες στο εξωτερικό, τη διαχείριση του Μητρώου Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το νόμο, τη διαχείριση των διασυνοριακών αιτημάτων παροχής δωρεάν νομικής αρωγής ενώπιον δικαστηρίου κ.α.

Η παρακολούθηση των λοιπών κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων κινείται με στόχους την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς, την αποτελεσματική καταστολή του εγκλήματος, την ποινική μεταχείριση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εναρμόνιση των νομοθεσιών υπό την αρμοδιότητα μας με το συνεχώς δημιουργούμενο νέο κεκτημένο και, την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι για να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πρέπει το σύστημα να εξασφαλίζει κρίση επί της διαφοράς και απονομή του δικαίου σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Για αυτό το λόγο επιδιώκεται στενή συνεργασία με τους «φυσικούς εταίρους» του Υπουργείου (Ανώτατο Δικαστήριο, Νομική Υπηρεσία, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικηγόρους) για την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, στο γενικότερο τομέα της απονομής της Δικαιοσύνης, που να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης και αποδοχής, ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη υιοθέτηση και εφαρμογή.
Τελευταία Ενημέρωση στις: 29/10/2020 02:16:33 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα