Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, έχουν δημιουργηθεί Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης στο ίδιο το Υπουργείο, στο Κρατικό Αρχείο και στο Τμήμα Φυλακών.


α) Επικοινωνία με το Τμήμα Πιστοποιήσεων Εγγράφων (Apostille) στα τηλέφωνα:

Τμήμα Πιστοποιήσεων Εγγράφων (Apostille) Λευκωσία: (+357) 22805998/ 924/ 967

Τμήμα Πιστοποιήσεων Εγγράφων (Apostille) Λεμεσού : (+357) 25345650/ 651


Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού από το Τμήμα Πιστοποιήσεων Apostille του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, είναι Δευτέρα - Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8:00 -15:00. Διευκρινίζεται ότι η εξυπηρέτηση παρέχεται μέχρι τις 15:00, όμως η παροχή αριθμού σειράς αναμονής τερματίζεται στις 14:00, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για διεκπεραίωση των εγγράφων των πολιτών που είναι σε αναμονή. Σημειώνεται ότι οι ώρες λειτουργίας του Τμήματος Πιστοποιήσεων Apostille Λεμεσού είναι 8:00 - 13:30 για τοποθέτηση των εγγράφων στο κιβώτιο, όμως η εξυπηρέτηση του κοινού που αναμένει τα έγγραφα που ήδη τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο, διαρκεί μέχρι η ώρα 15:.00. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν κατά του Covid-19.


β) Επικοινωνία με το Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μέσω της κεντρικής τηλεφωνικής γραμμής, στο τηλέφωνο (+357) 22805951, ή μέσω των πρόσθετων τηλεφωνικών γραμμών, στους αριθμούς (+357) 22805953 και (+357) 22805950.


γ) Επικοινωνία με το Κρατικό Αρχείο, στα τηλέφωνα : (+357) 22459994 και (+357) 22445729.


δ) Επικοινωνία με το Τμήμα Φυλακών στα τηλέφωνα: (+357) 22406103, (+357) 22406104 και (+357) 22406106.
Διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Λεωφ. Αθαλάσσης 125
1461 Στρόβολος
Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ


Τηλ.: (+357) 22805950
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22518356
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy
Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/09/2022 11:16:45 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα