Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής, Σωφρονιστικής Πολιτικής, και Καταπολέμησης της Εμφυλης Βίας,στηρίζει τις δράσεις του Φορέα, ο οποίος είναι υπόλογος στον Υπουργό και έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.


4.1 Νόμος για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών με βάση τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, οι οποίες περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε Νόμο το 2021 εγκαθιδρύει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, ένα συνεκτικό, συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο που ποινικοποιεί την έμφυλη βία σε όλες της τις μορφές και επιδιώκει να προστατεύσει αποτελεσματικά τις γυναίκες θύματα βίας σε όλες της τις εκφάνσεις και μορφές.

Ταυτόχρονα ο νόμος θέτει το φύλο στον πυρήνα του ρυθμιστικού του πλαισίου, με αποκλειστικό στόχο να το προστατεύσει, ενώ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και μέτρων πρόληψης, αποτελεσματικής προστασίας των θυμάτων και δίωξης των δραστών βίας, τομείς οι οποίοι αποτελούν τους κατ’ εξοχήν ακρογωνιαίους λίθους της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Ειδικότερα, Ο Νόμος επιφέρει σημαντικές τομές, οι οποίες εναρμονίζουν την έννομη τάξη με το εκτενές κατευθυντήριο πλαίσιο που εγκαθιδρύει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και μεταξύ άλλων:

α) Αναμορφώνει, εκσυγχρονίζει και διευρύνει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,

β) ενδυναμώνει τις προστατευτικές ρυθμίσεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια θύματα βίας,
καθορίζει αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις για τους δράστες έμφυλης βίας,

γ) θέτει τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας στα θύματα βίας,

δ) καθορίζει ένα εμπεριστατωμένο, σύγχρονο πλέγμα προληπτικών δράσεων και κατασταλτικών μέτρων,
ε) αντιμετωπίζει συνεκτικά όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,

στ) εγκαθιδρύει τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και ενδυναμώνει υφιστάμενους μηχανισμούς με συντονιστικές αρμοδιότητες ως προς την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης.


4.2 Νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της παρενόχλησης (harassment) και της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking)

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της Κύπρου με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ψηφίστηκε το 2021 ο νόμος που ποινικοποιεί την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση, όπως ορίζει το άρθρο 34 της Σύμβασης.

Σκοπός του νομου, είναι η ρύθμιση της προστασίας προσώπων από συμπεριφορά που είναι παρενοχλητική, αλλά και από συμπεριφορά που συνιστά παρενοχλητική παρακολούθηση και η ποινικοποίηση των αδικημάτων αυτών, με διαφοροποίηση στις ποινές που επιβάλλονται, αναλόγως της έντασης της προκληθείσας παρενόχλησης και των συνεπειών της στο θύμα.Τελευταία Ενημέρωση στις: 13/06/2023 01:51:39 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα