Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής και Καταπολέμησης της Έμφυλης Βιας

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής, Σωφρονιστικής Πολιτικής, και Καταπολέμησης της Εμφυλης Βίας, έχει στόχο τη συστηματική ενασχόληση με τα ζητήματα προαγωγής και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφαρμογής της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής και καταπολέμησης της έμφυλης βίας.

Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας του πολίτη, η διαρκής προσπάθεια για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, o εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού μας συστήματος, αποτελούν κεντρικούς στόχους του Υπουργείου, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου για τον καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξίωση για λογοδοσία όλων όσων τα παραβιάζουν. Σημαντικές είναι επίσης οι δράσεις του Υπουργείου για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βιας, με βάση την οποία έχει εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο ένα συνεκτικό, συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο που ποινικοποιεί την έμφυλη βία σε όλες της τις μορφές και επιδιώκει να προστατεύσει αποτελεσματικά τις γυναίκες θύματα βίας σε όλες της τις μορφές.

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής έχει την ευθύνη της συνεχούς ανασκόπησης και εκτίμησης της κατάστασης που επικρατεί αναφορικά με τις τάσεις της εγκληματικότητας, την πρόληψη και καταπολέμηση της, την πορεία του σωφρονιστικού μας συστήματος, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υφισταμένων προγραμμάτων, μέτρων και θεσμών για την πρόληψη / αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη μεταχείριση των αδικοπραγούντων κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής τους και την στήριξη της πορείας κοινωνικής επανένταξης τους.

Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του συστήματος δικαιοσύνης φιλικής για τα παιδιά, το οποίο εισάγει παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, ρυθμίζει δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες μεταχείρισης ανηλίκων και προβλέπει μέτρα πρόληψης, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους μεταχείρισης ανήλικων παραβατών.

Ο Τομέας παρακολουθεί επίσης τις συστάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών που αφορούν στην κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο και τροχοδρομεί τις διαδικασίες συμμόρφωσης με αυτές. Έχει επίσης την ευθύνη για την προαγωγή των αρχών προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στελέχωση του Τομέα

1. Άριστος Τσιάρτας Πρώτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Επικεφαλής

2. Σπύρος Γιαλλουρίδης Λειτουργός Νομικών Θεμάτων

3. Ανθή Παπουτσίδου Διοικητική Λειτουργός

4. Κωνσταντίνα Φιλίππου Διοικητική Λειτουργός Αορίστου Χρόνου
Τελευταία Ενημέρωση στις: 13/06/2023 01:51:36 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα