Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 50/72 και Τροποποιητικός 91/72. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως η Κεντρική Αρχή στη Σύμβαση αυτή. Τα Κράτη - Μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Χάγης.

Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι να καταργηθεί η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής νομιμοποίησης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και να περιορίζεται μόνο στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας της υπογραφής δημόσιου εγγράφου με την ειδική σφραγίδα "Apostille". Αυτό γίνεται μόνο πάνω σε δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο που περιάπτεται δημόσιο τύπο, όταν αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα- μέλος της Σύμβασης. Κατά το 2019 πιστοποιήθηκαν με Apostille 413,789 έγγραφα.

Show details for Γενικές ΠληροφοριεςΓενικές Πληροφοριες

- Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων από την Υποχρέωση Επισημείωσης Apostille βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/1191Κυρωτικός Νόμος 1972_1_050.pdf

Κυρωτικός Νόμος 1972_1_091.pdf

Πρακτικό Εγχειρίδιο για τη Σύμβαση.pdf

Σύμβαση της Χάγης 05101961.pdf

Οδηγός Πιστοποίησης Εγγράφων 5-10-20.pdf


Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/05/2022 10:35:12 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα