Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, έχουν δημιουργηθεί Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης στο ίδιο το Υπουργείο, στο Κρατικό Αρχείο και στο Τμήμα Φυλακών.

Συγκεκριμένα, το κοινό θα μπορεί να επικοινωνεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της κεντρικής τηλεφωνικής γραμμής, στον αριθμό (+357) 22805951, ή μέσω των πρόσθετων τηλεφωνικών γραμμών, στους αριθμούς (+357) 22805953 και (+357) 22805950.

Επιπρόσθετα, οι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας με το Κρατικό Αρχείο είναι οι ακόλουθοι: (+357) 22459994 και (+357) 22445729.

Τέλος, οι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας με το Τμήμα Φυλακών είναι οι ακόλουθοι: (+357) 22406103, (+357) 22406104 και (+357) 22406106.

Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού από το Τμήμα Πιστοποιήσεων Apostille του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, είναι Δευτέρα - Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8:00 -15:00. Διευκρινίζεται ότι η εξυπηρέτηση παρέχεται μέχρι τις 15:00, όμως η παροχή αριθμού σειράς αναμονής τερματίζεται στις 14:00, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για διεκπεραίωση των εγγράφων των πολιτών που είναι σε αναμονή. Σημειώνεται ότι οι ώρες λειτουργίας του Τμήματος Πιστοποιήσεων Apostille Λεμεσού είναι 8:00 - 13:30 για τοποθέτηση των εγγράφων στο κιβώτιο, όμως η εξυπηρέτηση του κοινού που αναμένει τα έγγραφα που ήδη τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο, διαρκεί μέχρι η ώρα 15:.00. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν κατά του Covid-19.
Διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Λεωφ. Αθαλάσσης 125
1461 Στρόβολος
Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ


Τηλ.: (+357) 22805950
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22518356
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy