Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, συστάθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της Μονάδας Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου με στόχο τη συστηματική ενασχόληση με τα ζητήματα προαγωγής και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφαρμογής της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής.

Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας του πολίτη, το διαρκές μέλημα για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, o εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού μας συστήματος, αποτελούν κεντρικούς στόχους του Υπουργείου οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου για τον καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξίωση για λογοδοσία όλων όσων τα παραβιάζουν.

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής έχει την ευθύνη της συνεχούς ανασκόπησης και εκτίμησης της κατάστασης που επικρατεί αναφορικά με τις τάσεις της εγκληματικότητας, την πρόληψη και την καταπολέμηση της, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υφισταμένων προγραμμάτων, μέτρων και θεσμών για την πρόληψη / αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη σωφρονιστική και αναμορφωτική μεταχείριση των αδικοπραγούντων με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη.

Show details for Μονάδα Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΜονάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Show details for Μονάδα Αντεγκληματικής ΠολιτικήςΜονάδα Αντεγκληματικής Πολιτικής

Show details for Μονάδα Σωφρονιστικής ΠολιτικήςΜονάδα Σωφρονιστικής Πολιτικής

Στελέχωση του Τομέα

1. Άριστος Τσιάρτας Πρώτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Επικεφαλής

2. Σπύρος Γιαλλουρίδης Λειτουργός Νομικών Θεμάτων

3. Ανθή Παπουτσίδου Διοικητική ΛειτουργόςΔιορισμός Προέδρου και μέλους της Ad Hoc Επιτροπής.pdf

Δ&Δ.Τάξεως και ΟΕΒ.pdf Μνημόνιο Συναντήληψης μεταξύ του Υ.Δ&Δ.Τάξεως και ΟΕΒ.pdf

Διορισμός μελών του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.pdf

Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας.pdf

ΜΜΚ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ.pdf

Εθνική Στρατηγική για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης.pdf

Ενιαίο κείμενο Σχεδίου Δράσης 2019- 2024.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 09/12/2020 12:00:31 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα