Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Αρχείο


Αιτήσεις
Κατά την επίσκεψή του στο Αναγνωστήριο ο ερευνητής συμπληρώνει την Αίτηση για Επιθεώρηση Αρχείων στην οποία, αφού καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία, σημειώνει τους κωδικούς των αρχείων προς επιθεώρηση.

Η αντίστοιχη Αίτηση για Aντιγραφή Aρχείων συμπληρώνεται όταν ο ερευνητής επιθυμεί να αναπαραγάγει κάποια αποσπάσματα των αρχείων που ερεύνησε.


 • Αιτήσεις για Επιθεώρηση Αρχείων και για Aντιγραφή Aρχείων

 • Σχέδιο Δημοσίευσης Κρατικού Αρχείου

  Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

  Ψηφιακός Ηρόδοτος

  Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

  International Council on Archives

  Τμήμα Αρχαιοτήτων

  Κυπριακές Βιβλιοθήκες

  IMI

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

  Σχέδιο Δράσης Διάσωσης Αρχειακών Συλλογών

  112