Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Αρχείο


Οργάνωση
Το Κρατικό Αρχείο, όσον αφορά την εσωτερική διάρθρωσή του, υποδιαιρείται στη Διοίκηση, στον Κλάδο Διαχείρισης Αρχείων και στον Κλάδο Αρχειακών Υπηρεσιών.

Ο Έφορος Κρατικού Αρχείου προΐσταται της Διοίκησης και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και την ομαλή λειτουργία του Κρατικού Αρχείου καθώς και για τη διαφύλαξη των αρχείων που βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του.

Ο Κλάδος Διαχείρισης Αρχείων περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εποπτείας και συντονισμού των διευθετήσεων για τη διάθεση, επιλογή και μεταφορά των αρχείων, καθώς και άλλους τομείς αρχειακής διαχείρισης.

Επιπρόσθετα, ο Κλάδος Διαχείρισης Αρχείων παρέχει στα κυβερνητικά τμήματα οδηγίες και συμβουλές σε κάθε τομέα της αρχειακής εργασίας τους και στοχεύει να διασφαλίζεται μια συνεπής προσέγγιση κατά την εξέταση των αρχείων, στις αποφάσεις για έρευνα των αρχείων από το κοινό, στις καταλογοποιήσεις και στα άλλα στάδια της μεταφοράς στο Κρατικό Αρχείο των αρχείων που επιλέγηκαν για μόνιμη διαφύλαξη.

Ο Κλάδος Αρχειακών Υπηρεσιών περιλαμβάνει διευθετήσεις για τα αρχεία που ήδη βρίσκονται στο Κρατικό Αρχείο και υποδιαιρείται ως εξής:

Αναγνωστήριο: Στο χώρο αυτό παρέχονται πληροφορίες από τα αρχεία, καθοδηγείται το ερευνητικό κοινό στα πρώτα στάδια της έρευνας, παρέχονται εξηγήσεις και συμβουλές για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και του εντοπισμού των σχετικών αρχείων και επιτηρούνται και εξυπηρετούνται οι ερευνητές.

Εκδοτική Υπηρεσία: Καταρτίζει ευρετήρια, καταλόγους και άλλα μέσα αναφοράς των αρχείων και εκδίδει διάφορα δημοσιεύματα.

Αρχειοφυλάκια: Είναι το σημαντικότερο τμήμα και έχει ως αποστολή του την ασφαλή φύλαξη των αρχείων και παράλληλα την εύκολη χρησιμοποίησή τους.

Μονάδα Συντήρησης: Συντηρεί και επιδιορθώνει καταστρεμμένα αρχεία με εξειδικευμένες τεχνικές που προϋποθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Εργαστήρια Φωτοαναπαραγωγής: Στους χώρους αυτούς επιτελούνται πολλές λειτουργίες όπως δημιουργία συλλογών μικροταινιών για σκοπούς ασφάλειας και προληπτικής συντήρησης του πρωτότυπου αρχειακού υλικού, αντιγραφή μικροταινιών, φωτοτύπηση εγγράφων κατά παραγγελία των ερευνητών ή για επίσημη διοικητική ή εκπαιδευτική χρήση, παραγωγή φωτογραφικών μεγεθύνσεων για υποβοήθηση στη μελέτη δυσανάγνωστων εγγράφων, συλλογή φωτογραφιών ως ιστορικά τεκμήρια, έκδοση φωτογραφικών μεγεθύνσεων για εκθεσιακούς σκοπούς κ.α

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικέςδραστηριότητες: Το Κρατικό Αρχείο, ως πολιτιστικό κέντρο, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις αρχείων.


No documents found


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ψηφιακός Ηρόδοτος

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

International Council on Archives

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Κυπριακές Βιβλιοθήκες

IMI

ΔΗΛΩΣΗ  ΠΕΡΙ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Σχέδιο Δράσης Διάσωσης Αρχειακών Συλλογών

112