Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Αρχείο


Αποστολή
Η κύρια αποστολή του Κρατικού Αρχείου ως τόπου φύλαξης των δημόσιων αρχείων είναι να παραλαμβάνει από κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που υπόκεινται στον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο τα αρχεία εκείνα που πρέπει να φυλαχτούν μόνιμα και να τα κρατεί για επίσημη χρήση. Παρέχει έτσι κοινή εξυπηρέτηση σε όλα τα τμήματα. Ένας άλλος ρόλος του Κρατικού Αρχείου είναι να φυλάσσει και να διαθέτει τα αρχεία προς επιθεώρηση από το κοινό.


No documents found


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ψηφιακός Ηρόδοτος

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

International Council on Archives

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Κυπριακές Βιβλιοθήκες

IMI

ΔΗΛΩΣΗ  ΠΕΡΙ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Σχέδιο Δράσης Διάσωσης Αρχειακών Συλλογών

112