Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Αρχείο


Εκδόσεις

Οι απαρχές της βρετανικής διακυβέρνησης στη νήσο Κύπρο.
Ανέκδοτα Έγγραφα του 1878, Λευκωσία 2007

Δίγλωσση έκδοση εγγράφων του 1878, που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου, σχετικά
με τον πρώτο χρόνο της βρετανικής διακυβέρνησης στην Κύπρο. Τιμή πώλησης €17,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Λεύκωμα Φωτογραφιών Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου, Λευκωσία 2007

Έκδοση φωτογραφιών του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου, 1917 – 1967.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ριζοκάρπασο, Κατεχόμενη Εκπαίδευση, Λευκωσία 2008

Έκδοση αρχείων του Δημοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου 1882-1894,
1883-1894, 1898-1915 και 1911-1936. Τιμή πώλησης €18,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Κύπρος η Νήσος, 1879. Οργάνωση και Διοίκηση, Λευκωσία 2008

Δίγλωσση έκδοση εγγράφων του 1879, που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου, σχετικά
με την οργάνωση της βρετανικής διακυβέρνησης στην Κύπρο. Τιμή πώλησης €20,00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Κύπρος η Νήσος, 1879. Οικονομία και Πολιτική, Λευκωσία 2009

Δίγλωσση έκδοση εγγράφων του 1879, που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου, σχετικά
με την οικονομία και την πολιτική δράση κατά το 1879. Τιμή πώλησης €20,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ονομαστικός Κατάλογος των εν τη Νήσω Κύπρω παρεπιδημούντων
Υπηκόων Ελλήνων, Λευκωσία 2009

Έκδοση δύο καταλόγων με τους Έλληνες υπηκόους που διέμεναν
στην Κύπρο κατά το 1862 και το 1879. Τιμή πώλησης €25,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Εκπαίδευση στην Κύπρο κατά τον 19ο αιώνα, Λευκωσία 2010

Έκδοση της έκθεσης του Αιδεσιμότατου Josiah Spencer σχετικά με την εκπαίδευση στην
Κύπρο κατά το 1880 και μητρώου στατιστικών στοιχείων δασκάλων και φοίτησης
μαθητών της περιόδου 1884 - 1894. Τιμή πώλησης €28,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kitchener 1878 - 1883, Αρχιτέκτονας της Χωρομέτρησης της Κύπρου, Λευκωσία 2012

Δίγλωσση έκδοση στο πλαίσιο των εορτασμών της Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιμή πώλησης €15,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Προπαγάνδα – Αντιπροπαγάνδα, Απελευθερωτικός Αγώνας 1955 – 1959, Λευκωσία 2013

Έκδοση προκηρύξεων του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955 - 1959. Τιμή πώλησης €22,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Κύπρος με τον φωτογραφικό φακό του 20ού αιώνα. Λευκωσία 2015

Δίγλωσση έκδοση φωτογραφιών της Κύπρου, 1901 - 1967. Τιμή πώλησης €22,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Δημόσια κτήρια και γεφύρια της Κύπρου, Αρχιτεκτονικά σχέδια του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Λευκωσία 2016

Δίγλωσση έκδοση αρχιτεκτονικών σχεδίων του Τμήματος Δημοσίων Έργων που αφορούν δημόσια κτήρια,
1904 – 1973, και γεφύρια, 1897 – 1951, της Κύπρου. Τιμή πώλησης €27,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Κρατικό Αρχείο Κύπρου, Οδηγός Αρχειακών Συλλογών. Λευκωσία 2017

Έκδοση του Οδηγού Αρχειακών Συλλογών του Κρατικού Αρχείου Κύπρου στο πλαίσιο των εορτασμών των 40 χρόνων λειτουργίας του, 1978-2018. Τιμή πώλησης €32,00.


No documents found


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ψηφιακός Ηρόδοτος

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

International Council on Archives

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Κυπριακές Βιβλιοθήκες

IMI

ΔΗΛΩΣΗ  ΠΕΡΙ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Σχέδιο Δράσης Διάσωσης Αρχειακών Συλλογών

112