Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Αρχείο


Έντυπο Αξιολόγησης Υπηρεσιών ΑναγνωστηρίουΗ άποψή σας είναι σημαντική και μας ενδιαφέρει!

Ως χρήστης του Αναγνωστηρίου του Κρατικού Αρχείου είστε σε θέση να εκφέρετε άποψη και να συμβάλετε στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στο Αναγνωστήριο.

Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις σας για βελτίωση και αναβάθμιση του Αναγνωστηρίου είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες. Για το σκοπό αυτό, παρακαλώ όπως αφιερώσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
Χώρα Διαμονής:1. Επίπεδο Μόρφωσης:2. Ηλικία:

3. Φύλο:

4. Για ποιούς λόγους επισκέπτεστε το Αναγνωστήριο; (Επιλέξτε όσα εφαρμόζονται):

5. Αξιολογείστε τις υπηρεσίες του Αναγνωστηρίου στα ακόλουθα σημεία:

α) Πόσο εύκολα έχετε εντοπίσει τις πληροφορίες που αναζητούσατε;


β) Πόσο βοηθητική είναι η οργάνωση και ταξινόμηση των πληροφοριών που παρέχονται από τα ευρετήρια;γ) Έχετε εντοπίσει τις πληροφορίες που αναζητούσατε;
δ) Πόσο χρήσιμες στην έρευνα σας είναι οι πληροφορίες που παρέχονται;ε) Πως κρίνετε το χρόνο από την υποβολή της Αίτησης Επιθεώρησης μέχρι την παροχή των εγγράφων στο Αναγνωστήριο;στ) Πως κρίνετε το χρόνο από την υποβολή της Αίτησης Αντιγραφής μέχρι την παροχή των αντιγράφων;ζ) Πόσο εξυπηρετικό, πρόθυμο και φιλικό είναι το γραμματειακό προσωπικό του Αναγνωστηρίου;η) Πόσο εξυπηρετικό, πρόθυμο και φιλικό είναι το επιστημονικό προσωπικό του Αναγνωστηρίου;θ) Πως κρίνετε το χώρο του Αναγνωστηρίου;


ι) Πως κρίνετε τον εξοπλισμό του Αναγνωστηρίου;6. Πως πληροφορηθήκατε για το Αναγνωστήριο του Κρατικού Αρχείου;


7. Θα συστήνατε το Αναγνωστήριο σε άλλους;

8. Τι σας αρέσει στο Αναγνωστήριο;


9. Τι δεν σας αρέσει στο Αναγνωστήριο;


10. Γενικός βαθμός Αξιολόγησης των Υπηρεσιών του Αναγνωστηρίου, χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-10, όπου 1=χαμηλή βαθμολογία και 10=ψηλή βαθμολογία:


11. Σχόλια/Εισηγήσεις για βελτίωση των Υπηρεσιών του Αναγνωστηρίου:


captcha

Πληκτρολογήστε τα γράμματα που βλέπετε πιο πάνω:Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ψηφιακός Ηρόδοτος

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

International Council on Archives

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Κυπριακές Βιβλιοθήκες

IMI

ΔΗΛΩΣΗ  ΠΕΡΙ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Σχέδιο Δράσης Διάσωσης Αρχειακών Συλλογών

112