Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας αποστείλω προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021», το οποίο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (επισυνάπτεται ως Παράρτημα I) με συνημμένο ως Παράρτημα II Επεξηγηματικό Σημείωμα σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η μεταφορά της Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης. Η Οδηγία είναι προσβάσιμη για μελέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937 .

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ η πιο πάνω Οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στο ημεδαπό δίκαιο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, 2021.

Παράκληση όπως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 12.3.2021, έχουμε τις παρατηρήσεις/ σχόλια/ εισηγήσεις σας με στόχο την οριστικοποίηση του κειμένου προτού αποσταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο. Επίσης παρακαλούνται οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων όπως ζητήσουν και τις απόψεις των Τμημάτων/ Υπηρεσιών τους καθώς και των Ημικρατικών Οργανισμών/ Νομικών Προσώπων/ Επιτρόπων/ Ρυθμιστικών Αρχών που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία τους ή σχετίζονται με τις αρμοδιότητες τους.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και ανταλλαγή απόψεων.

Τα ανωτέρω έχουν σταλεί και ηλεκτρονικά και έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη διεύθυνση http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/index_gr/index_gr?opendocument.Επιστολή προς Ενδιαφερόμενους για Απόψεις επί του Νομοσχεδίου
Επεξηγηματικό Σημείωμα
Νομοσχέδιο
Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/02/2021 03:11:40 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα