Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, συστάθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της Μονάδας Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου με στόχο τη συστηματική ενασχόληση με τα ζητήματα προαγωγής και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφαρμογής της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής.

Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας του πολίτη, το διαρκές μέλημα για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, o εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού μας συστήματος, αποτελούν κεντρικούς στόχους του Υπουργείου οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου για τον καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξίωση για λογοδοσία όλων όσων τα παραβιάζουν.

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής έχει την ευθύνη της συνεχούς ανασκόπησης και εκτίμησης της κατάστασης που επικρατεί αναφορικά με τις τάσεις της εγκληματικότητας, την πρόληψη και την καταπολέμηση της, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υφισταμένων προγραμμάτων, μέτρων και θεσμών για την πρόληψη / αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη σωφρονιστική και αναμορφωτική μεταχείριση των αδικοπραγούντων με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη.

Show details for Μονάδα Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΜονάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Hide details for Μονάδα Αντεγκληματικής ΠολιτικήςΜονάδα Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η διαμόρφωση Αντεγκληματικής Πολιτικής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του πλαισίου αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και ο συντονισμός της δράσης όλων των υπηρεσιών/φορέων που εμπλέκονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες και αρμοδιότητες του Υπουργείου.
Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλες τις εκφάνσεις του εγκληματικού φαινομένου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τις τάσεις και τη δυναμική του. Γνώμονας της Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι τόσο η καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και η παράλληλη ανάπτυξη προληπτικών και συμμετοχικών δράσεων κατά του εγκλήματος στο κοινωνικό επίπεδο και η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μελών των σωμάτων ασφαλείας.
Στα πλαίσια αυτά είναι για πρώτη φορά υπο σύσταση, ένας σημαντικός πυλώνας συμμετοχικής και προληπτικής Αντεγκληματικής Πολιτικής, με τους θεσμούς του Αστυνομικού και του Παρατηρητή της Γειτονιάς που ενεργοποιούν και ενισχύουν τη συνεργασία της Αστυνομίας με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας, 2019-2024

Το Σχέδιο Δράσης για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019 - 2024, περιλαμβάνει ευρείες και σύνθετες προτάσεις, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κλιμακωτής υλοποίησης του εντός της επόμενης πενταετίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος. Μέσω του προτεινόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019 – 2024 προβάλλονται έξι θεματικές περιοχές (Νομοθετικές παρεμβάσεις, Δικονομικές μεταρρυθμίσεις, ποινολογία σωφρονιστική, Αστυνομία, κρατικός μηχανισμός, Συνέχιση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2012- 2018) για τις οποίες προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για νομοθετικά, θεσμικά μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας.


Το Υπουργείο παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις που προβλέπει το Σχέδιο Δράσης τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της καταστολής και αντιμετώπισης των διαφορετικών εκφάνσεων εγκληματικότητας.

Επιστημονικές Επιτροπές που συνδράμουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας

Στα πλαίσια εφαρμογής της Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχουν συσταθεί δυο Επιστημονικές Επιτροπές για την μελέτη εξειδικευμένων εγκληματολογικών θεμάτων,
1. το Επιστημονικό Κέντρο Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας το οποίο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες, με απώτερο στόχο την επιστημονική μελέτη των εγκληματικών φαινομένων και την υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως .


2. Έχει επίσης συσταθεί το Συμβούλιο Εγκληματικότητας συλλογικό όργανο που αποτελείται από εκπροσώπους δημοσίων υπηρεσιών, φορέων, ανεξάρτητων αρχών, τοπικών αρχών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας

Οι προσπάθειες για τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας, στη λογική μιας ευρύτερης συμμετοχικής διαδικασίας στον τομέα της πρόληψης, όπου η Αστυνομία συνεπικουρείται, σε συστηματική και δομημένη βάση, από την τοπική κοινωνία, βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόκειται για το θεσμό που θα συμπληρώνει τους θεσμούς της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, του Αστυνομικού και Παρατηρητή της Γειτονιάς. Έτσι, τα μέτρα καταστολής θα συμπληρώνονται με μέτρα πρόληψης της παραβατικής συμπεριφοράς και με τον εντοπισμό και αντιμετώπιση των γενεσιουργών λόγων εκδήλωσης παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών. Το πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτού οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως(ΥΚΑΝ), του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Παράνομων Ουσιών Εξάρτησης στο Σχολείο.

Με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της διακίνησης ναρκωτικών στα σχολεία υπογράφτηκε Πρωτόκολλο με βασικό στόχο την πλήρη και σαφή καταγραφή των ενεργειών και δράσεων, στις οποίες οφείλει να προβαίνει, το προσωπικό όλων των δημόσιων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτητικών συμπεριφορών (χρήσης παράνομων ουσιών εξάρτησης) από μαθητές/τριες στο σχολείο έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματική η συνεργασία μεταξύ των Συνεργαζομένων Μερών . Τα Συνεργαζόμενα Μέρη θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων, τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να κατασταλεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών στα Σχολεία και η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε παιδιά .


Δημιουργία Ζώνης ελεύθερης από ναρκωτικά γύρω από τα σχολεία (Drug free Zones)

Σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ετοιμάστηκε Νομοσχέδιο για τροποποίηση της Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νομοθεσίας (29/77), ώστε το πραγματικό περιστατικό της διάπραξης των αδικημάτων εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, που ρυθμίζονται από το Νόμο, , εντός συγκεκριμένης ακτίνας 500 μέτρων από την είσοδο ή την έξοδο ή την περίφραξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στα περιστατικά που καθιστούν τα αδικήματα σε επίπεδο επιμέτρησης της ποινής, ιδιαίτερα σοβαρά. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση.

Διαγωνισμός καλών πρακτικών πρόληψης της βίας
Διοργανώνεται, κάθε χρόνο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, διαγωνισμός στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση και βράβευση σχολείων, αναφορικά με τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και εφαρμόζονται ως προς την υιοθέτηση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας.Show details for Μονάδα Σωφρονιστικής ΠολιτικήςΜονάδα Σωφρονιστικής Πολιτικής

Στελέχωση του Τομέα

1. Άριστος Τσιάρτας Πρώτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Επικεφαλής

2. Σπύρος Γιαλλουρίδης Λειτουργός Νομικών Θεμάτων

3. Ανθή Παπουτσίδου Διοικητική ΛειτουργόςΔιορισμός Προέδρου και μέλους της Ad Hoc Επιτροπής.pdf

Δ&Δ.Τάξεως και ΟΕΒ.pdf Μνημόνιο Συναντήληψης μεταξύ του Υ.Δ&Δ.Τάξεως και ΟΕΒ.pdf

Διορισμός μελών του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.pdf

Διορισμός μελών του Συμβουλίου Εγκληματικότητας.pdf

ΜΜΚ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ.pdf

Εθνική Στρατηγική για την Προστασία και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σχετικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης.pdf

Ενιαίο κείμενο Σχεδίου Δράσης 2019- 2024.pdf