Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Αρχείο

Δήλωση ΠροσβασιμότηταςΔήλωση Προσβασιμότητας για το Διαδικτυακό Τόπο του Κρατικού Αρχείου

Αυτή είναι δήλωση προσβασιμότητας από το Κρατικό Αρχείο.

Μέτρα για την υποστήριξη της προσβασιμότητας

Λαμβάνουμε τα ακόλουθα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού μας Τόπου:

 • Συμπερίληψη της προσβασιμότητας ως μέρος της δήλωσης της αποστολής μας.
 • Συμπερίληψη της προσβασιμότητας στην εσωτερική πολιτική μας.
 • Ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στις πρακτικές μας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
 • Διορισμός Λειτουργού για θέματα προσβασιμότητας ή/και επιτρόπου διοικήσεως.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου (WCAG) καθορίζουν απαιτήσεις για σχεδιαστές και προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες. Καθορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Επίπεδο A, Επίπεδο AA, and Επίπεδο AAA. Ο Διαδικτυακός μας Τόπος συμμορφώνεται μερικώς με τις Οδηγίες του WCAG 2.1 επίπεδο AA. Συμμορφώνεται μερικώς σημαίνει ότι ορισμένα μέρη του περιεχομένου δε συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας.

Πρόσθετα ζητήματα προσβασιμότητας

Αν και ο στόχος μας είναι η συμμόρφωση με το Επίπεδο AA, έχουμε επίσης εφαρμόσει ορισμένα κριτήρια επιτυχίας επιπέδου AAA, όπως οι εικόνες κειμένου που χρησιμοποιούνται μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς.

Ανατροφοδότηση

Χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του Κρατικού Αρχείου. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Αριθμός τηλεφώνου: +357 22451341

 • Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 38, 2407 Έγκωμη, Λευκωσία

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση:statearchives@sa.mjpo.gov.cy

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα σχόλια εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να δουλέψει με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του φυλλομετρητή και υποστηρικτή τεχνολογίας ή plugins που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται για/ σε συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας που χρησιμοποιούνται.

Περιορισμοί

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας εάν παρατηρήσετε ένα θέμα που δεν αναφέρεται πιο κάτω.

Γνωστοί περιορισμοί:

 1. Εικόνες που εχουν ανέβει ενδέχεται να μην έχουν εναλλακτικό κείμενο: Για τον λόγο ότι οι συνεισφέροντες ενδέχεται να έχουν παραλείψει να συμπεριλάβουν εναλλακτικό κείμενο στις εικόνες, δεν έχουν όλες οι εικόνες που ανέβει εναλλακτικό κείμενο. Αξιολογούμε τον Διαδικτυακό Τόπο για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε το πρόβλημα.
 2. Κενή επικεφαλίδα πίνακα: Για το λόγο ότι το εργαλείο συγγραφής που χρησιμοποιείται δημιουργεί αυτόματα πίνακες HTML τους οποίους οι προγραμματιστές δεν μπορούν να τροποποιήσουν, δεν έχουν όλοι οι πίνακες επικεφαλίδες. Προσπαθούμε να μετατρέψουμε τους πίνακες HTML που δημιουργούνται αυτόματα σε πίνακες div.
 3. Javascript: Στην περίπτωση που το Javascript είναι απενεργοποιημένο στους φυλλομετρητές, το μενού πλοήγησης και η αναζήτηση δε λειτουργεί σωστά στο Διαδικτυακό Τόπο.

Προσέγγιση αξιολόγησης

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής αξιολόγησε την προσβασιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου του Κρατικού Αρχείου χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα εργαλεία αξιολόγησης.

Επίσημες καταγγελίες

Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στα σχόλια προσβασιμότητας και να προτείνουμε μια λύση εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής εγκρίνει τη διαδικασία εκτέλεσης του Νόμου 50(Ι)/2019. Συγκεκριμένα, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας γραπτώς στον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στη Λεωφόρο Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία — Κύπρος ή/και στο info@dmrid.gov.cy.

Στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Νόμου 50(Ι)/2019, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας προς τον Επίτροπο Διοίκησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Η δήλωση αυτή δημιουργήθηκε στις 27 Απριλίου 2023 με τη χρήση του εργαλείου δημιουργίας δηλώσεων προσβασιμότητας του W3C.


ebook

Σχέδιο Δημοσίευσης Κρατικού Αρχείου

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ψηφιακός Ηρόδοτος

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

International Council on Archives

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Κυπριακές Βιβλιοθήκες

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Σχέδιο Δράσης Διάσωσης Αρχειακών Συλλογών

112