Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα ΝΕΑ Ειδήσεις Αρχείο Ειδήσεων

Αρχείο ΕιδήσεωνShow details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Show details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Show details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Show details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
Show details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
Show details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
Show details for [<font class="simpletitle">]2011[</font>]2011
Hide details for [<font class="simpletitle">]2010[</font>]2010
25/10/2010 Πρόσκληση σε παρουσίαση εκδόσεων του Κρατικού Αρχείου στις 4.11.2010
 
30/07/2010 Έναρξη διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της "διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης" που προβλέπεται από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) - άρθρο 39(2)
 
15/04/2010 The European Union Agency for Fundamental Rights
 
18/03/2010 Επίδοση Έκθεσης στον ΥΔΔΤ του Προγράμαμτος ΑΡΕΤΗ, 22.2.2010
 
18/03/2010 Εγκύκλιος του Αρχηγού Αστυνομίας προς τα μέλη του σώματος σχετικά με την ενημέρωση δημοσιογράφων
 
18/03/2010 Δηλώσεις ΥΔΔΤ σχετικά με την ανεύρεση της σωρού του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, 9.3.3010
 
18/03/2010 Εγκύκλιος Αρχηγού Αστυνομίας προς τα μέλη του Σώματος σχετικά με την ενημέρωση δημοσιογράφων, 3.2.2010
 
18/03/2010 Επίσκεψη ΥΔΔΤ στην ΥΚΑΝ, 19.2.2010
 
18/03/2010 Συνάντηση ΥΔΔΤ με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ για το όριο αφυπηρέτησης στην Αστυνομία, 24.2.2010
 
Show details for [<font class="simpletitle">]2009[</font>]2009
Show details for [<font class="simpletitle">]2008[</font>]2008
Show details for [<font class="simpletitle">]2007[</font>]2007
Show details for [<font class="simpletitle">]2006[</font>]2006
Show details for [<font class="simpletitle">]2005[</font>]2005


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Ημερίδας

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής και για τη ρύθμιση του lobbying

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδιο για μεταφορά των υποχρεώσεων της οδηγίας 2016/681 (PNR) στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης