Τα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολούνται με την επίδοση δικογράφων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορούνται ότι από την 01/07/2022 καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 και αντικαθίσταται από τον πιο πάνω Κανονισμό.

Η εν λόγω αναδιατύπωση του Κανονισμού αποσκοπεί στην καλύτερη και ταχύτερη διαβίβαση, μεταξύ των κρατών μελών, των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://e-justice.europa.eu/39151/EL/serving_documents_recast_forms?init=trueΤελευταία Ενημέρωση στις: 25/07/2022 08:53:41 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα