Η τρομοκρατική απειλή συνεχίζει να επηρεάζει πολλά κράτη μεταξύ αυτών και κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ε.Ε. και λόγω της εγγύτητας της με τη Συρία και το Ιράκ, των επιχειρήσεων που διενεργούνται από τις Βρετανικές Βάσεις, της μη άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου στις κατεχόμενες περιοχές, λαμβάνει μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και των κρίσιμων υποδομών που βρίσκονται στο έδαφος της και είναι δυνατό να αποτελέσουν στόχο.

Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν αδιάλειπτα όλες τις απειλές που πηγάζουν από τους πιο πάνω παράγοντες και εκτιμούν το επίπεδο κινδύνου σε μία προσπάθεια να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής.

Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο 2014, θέτει προτεραιότητες στους τομείς της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, της προστασίας δυνητικών στόχων και κρίσιμων υποδομών, της αποτελεσματικής δίωξης των παρανομούντων και της ανταπόκρισης σε πιθανό τρομοκρατικό επεισόδιο.

Η Εθνική Στρατηγική αναγνωρίζει τη σημασία της διακυβερνητικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς και για το σκοπό αυτό προωθήθηκε η εκπαίδευση λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας που εργάζονται σε νευραλγικές υπηρεσίες σε θέματα τρομοκρατίας και αναγνώρισης ευάλωτων προσώπων, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Φυλακών, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και η Εθνική Φρουρά. Περαιτέρω, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την επαγρύπνηση κοινωνικών συνόλων σε θέματα που αφορούν την ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία, έχουν διοργανωθεί ενημερωτικές διαλέξεις σε εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας, φύλακες ιδιωτικής ασφάλειας και οργανισμούς μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής λαμβάνονται και αξιολογούνται συνεχώς μέτρα για την πρόληψη τρομοκρατικής ενέργειας στο έδαφος της Δημοκρατίας και την αποτελεσματική προστασία δυνητικών στόχων:

• Αύξηση των ελέγχων στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και στα οδοφράγματα μέσω της αναβάθμισης του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού

• Ετοιμασία νομοσχεδίου για την εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σέγκεν ΙΙ με σκοπό την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών

• Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας της ΕΕ για την ανταλλαγή δεδομένων φακέλων επιβατών (PNR)

• Ετοιμασία νομοσχεδίου για την τροποποίηση του περί Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά του Εγκλήματος του Διαδικτύου αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Ετοιμασία νομοσχεδίου για την τροποποίηση του περί πυροβόλων όπλων και μη πυροβόλων όπλων σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων ώστε να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα αφού θα υπάρχει μόνιμη και μοναδική σύνδεση

• Ψήφιση του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2019 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο εθνικό δίκαιο

• Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής για την Διαχείριση των Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών και Εκρηκτικών Υλικών με σκοπό την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ΧΒΡΠ-Ε
Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/11/2020 10:41:27 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα