«Σχέδιο χορηγιών αναφορικά με την πιστοποίηση (ISO37001) οργανισμών του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης για καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ανακοινώνει την έναρξη του Σχεδίου Χορηγιών, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που καταρτίστηκε για την αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί ως χορηγία σε 120 περίπου οργανισμούς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για κάλυψη του κόστους σε ποσοστό μέχρι 60% για τον ιδιωτικό τομέα, που αφορά στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών πιστοποίησης, για την υιοθέτηση του συγκεκριμένου Προτύπου.

Προς τον σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναλυτικός Οδηγός του Σχεδίου στον οποίο μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων οργανισμών, οι όροι συμμετοχής στο Σχέδιο, τα μέγιστα ποσά χορηγίας για κάλυψη μέρους του κόστους που αφορά στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών πιστοποίησης, καθώς και όλα τα κριτήρια/ όροι /προδιαγραφές και οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση του εν λόγω ΣχεδίουΤελευταία Ενημέρωση στις: 21/06/2024 11:58:47 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα