Με αφορμή την σημερινή παγκόσμια Μέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τονίζει ότι ο σεβασμός και προαγωγή των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων και η εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αποτελούν προτεραιότητα και βασικό στοιχείο των πολιτικών και των δράσεων μας σε όλα τα επίπεδα.

Δηλώνουμε σταθεροί υποστηριχτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Ειμαστε υπέρμαχοι της ίσης μεταχείρισης τους και επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε είδους προκατάληψη, διάκριση, άνιση μεταχείριση ή βία.

Με γνώμονα τις αρχές και αξίες της ισότητας, του σεβασμού της αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας, στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε το δικαίωμα του κάθε ατόμου στην ελεύθερη έκφραση, τον αυτοκαθορισμό και την ίση μεταχείριση. Οι αδικίες και οι διακρίσεις που δυστυχώς ακόμη και στις ημέρες μας υφίστανται αυτοί οι συμπολίτες μας, πρέπει επιτέλους να εξαλειφθούν. Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή μέρα είναι η υποχρέωση μας να οικοδομήσουμε μια ανοιχτή και συμπεριληπτική κοινωνία όπου το κάθε άτομο θα μπορεί να αυτοπροσδιορίζει την ταυτότητα του και να εκφράζει ελεύθερα την προσωπικότητα του χωρίς εμπόδια, βία, διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/05/2023 07:39:49 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα