Γραπτή δήλωση

Με τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του νόμου και ειδικότερα πιθανές πράξεις διαφθοράς, δημιουργείται ένας πανίσχυρος μηχανισμός ασφάλειας, με σκοπό την ενθάρρυνση των εργαζομένων να καταγγέλλουν και να δίνουν σχετικές πληροφορίες που αποκτούν στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Από σήμερα, οι εργαζόμενοι στην Κύπρο που προχωρούν σε καταγγελίες στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, θα απολαμβάνουν πλήρη προστασία. Κανένα πρόσωπο δεν θα υπόκειται σε αντίποινα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η απόλυση, η παρενόχληση και η αρνητική μεταβολή των συνθηκών εργασίας του.

Το εν λόγω νομοσχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθειά μας για καταπολέμηση της διαφθοράς και αποτελεί το πρώτο εκ των τριών νομοσχεδίων που δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο για ενίσχυση της διαφάνειας. Τα δύο εναπομείναντα νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, αφορούν στην Ίδρυση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και στη Διαφάνεια στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων.

Το παρόν νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των μελών της Επιτροπής Νομικών της Βουλής. Η συνεργασία και το κλίμα καλής θέλησης που επέδειξαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, υπερψηφίζοντας το νομοσχέδιο, εύχομαι να μας οδηγήσει και στη ψήφιση των δύο άλλων νομοσχεδίων που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς.

Τέλος, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών κ. Νίκο Τορναρίτη, που μέσα από τον δυναμικό χειρισμό του, συνέβαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του νομοσχεδίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στη βουλεύτρια κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου για το χρόνο που διέθεσε και για τις εισηγήσεις της που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού νομοσχεδίου. Παράλληλα, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στη Νομική Υπηρεσία και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ημερομηνία/ώρα Δραστηριότητας: 20-01-2022Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/01/2022 04:36:38 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα