Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου συμμετείχε στην Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Μαρτίου 2023.

Κατά την συνεδρία εξετάστηκαν κυρίως θέματα που άπτονται της ενίσχυσης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι δυνατότητες που έχουν οι πολίτες των κρατών μελών για πρόσβαση στην δικαιοσύνη και ανταλλάγησαν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από τα κράτη μέλη. Η Υπουργός αναφέρθηκε στην μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Κύπρο που ήδη άρχισε να υλοποιείται με την αναδιάρθρωση των ανώτατων βαθμίδων της δικαιοσύνης και την δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων, όπως του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου. Σημείωσε περαιτέρω ότι τώρα, η προσπάθεια εστιάζεται κυρίως σε μέτρα για την επιτάχυνση της εκδίκασης των καθυστερημένων υποθέσεων, καθώς και στην εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας που θα τεθούν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2023, απλοποιώντας την διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη προστασίας, στήριξης και ενδυνάμωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην διασφάλιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Τονίστηκε σχετικά, η ευθύνη του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής να λάβουν περαιτέρω μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Η κ. Κουκκίδη-Προκοπίου τόνισε την σημασία που δίνει η Κύπρος στην κοινωνία των πολίτων και ενημέρωσε τους ομολόγους της για την λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας διαβούλευσης μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται και τυγχάνουν δημόσιας διαβούλευσης όλα τα νομοσχέδια και οι σημαντικές πολιτικές της Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο απασχόλησε και η απειλή που συνιστούν για τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες οι εγκληματικές ενέργειες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Η Υπουργός στην παρέμβαση της αναφέρθηκε στην ανάγκη για λήψη μέτρων ώστε να μην είναι εφικτή η συγκάλυψη των εσόδων που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών και να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε η Υπουργός, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του σχετικού νομικού πλαισίου, της συνεργασίας των αστυνομικών και δικαστικών αρχών και της ανταλλαγής πληροφοριών, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η κ. Κουκκίδη-Προκοπίου, κατά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της Συνόδου, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων. Το βίντεο της σχετικής δήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/03/2023 03:35:20 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα