Νομοθετικό Έργο

Από τη Μονάδα Νομικών Θεμάτων ετοιμάζεται και προωθείται στη Βουλή μεγάλο μέρος του νομοθετικού έργου που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, με έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, την εξυγίανση του δημόσιου βίου, την προστασία και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την προαγωγή της διαφάνειας και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου κάτω από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης.

Show details for Πλαίσιο ΠολιτικήςΠλαίσιο Πολιτικής

Show details for Θεσμικά ΝομοθετήματαΘεσμικά Νομοθετήματα

Show details for Χρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήριαΧρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια

Εκσυγχρονισμός του Δικαίου - ΄Αλλα νομοθετήματα

Show details for Δικηγόρων νομοθεσίαΔικηγόρων νομοθεσία

Show details for Νομική αρωγήΝομική αρωγή

Show details for Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154

Show details for Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155

Show details for Ενοικιοστασιακή νομοθεσίαΕνοικιοστασιακή νομοθεσία

Hide details for Αποκατάσταση καταδικασθέντωνΑποκατάσταση καταδικασθέντων

Σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο του 1981 (Ν. 70/1981, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα), πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε για αδίκημα που επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στον Νόμο, θεωρείται, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μετά τη λήξη της περιόδου αποκατάστασης, ως αποκατασταθείς και η καταδίκη του ως εξαλειφθείσα.

Οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαθίσταται σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε καταδίκη, θεωρείται ότι ουδέποτε διέπραξε, κατηγορήθηκε, διώχθηκε ή καταδικάστηκε για το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου. Αυτό συνεπάγεται ότι εξαλειφθείσα καταδίκη δεν μπορεί να αποτελέσει βάσιμο λόγο αποκλεισμού προσώπου από οποιαδήποτε θέση, επάγγελμα, απασχόληση ή εργασία ή δυσμενούς επηρεασμού του με οποιοδήποτε τρόπο.

Με σκοπό όμως τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των χρηματοοικονομικών οργανισμών, και της προστασίας τόσο του κοινού, όσο και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου, θεσπίσθηκαν Κανονισμοί βάσει του άρθρου 4, εδάφιο (4) του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου του 1981, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 395/2015), οι οποίοι προβλέπουν εξαιρέσεις στην αποκατάσταση καταδικασθέντων προσώπων, αφού σύμφωνα με αυτούς είναι δυνατόν να ζητούνται και να αξιολογούνται πληροφορίες για καταδίκες από πρόσωπα, τα οποία αιτούνται την απόκτηση ή αύξηση ποσοστού συμμετοχής ή διορισμό σε διευθυντικό αξίωμα ή θέση σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό.Πληροφοριακό Υλικό για Νομική αρωγή
Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος Κ.Δ.Π. 120/2019
Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/02/2023 01:31:00 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα