Νομοθετικό Έργο

Από τη Μονάδα Νομικών Θεμάτων ετοιμάζεται και προωθείται στη Βουλή μεγάλο μέρος του νομοθετικού έργου που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, με έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, την εξυγίανση του δημόσιου βίου, την προστασία και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την προαγωγή της διαφάνειας και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου κάτω από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης.

Show details for Πλαίσιο ΠολιτικήςΠλαίσιο Πολιτικής

Show details for Θεσμικά ΝομοθετήματαΘεσμικά Νομοθετήματα

Show details for Χρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήριαΧρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια

Εκσυγχρονισμός του Δικαίου - ΄Αλλα νομοθετήματα

Show details for Δικηγόρων νομοθεσίαΔικηγόρων νομοθεσία

Show details for Νομική αρωγήΝομική αρωγή

Show details for Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154

Hide details for Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155

Κατά καιρούς προωθούνται τροποποιήσεις στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 155, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του.

Σημαντικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών αφορούν στην πλήρη και παράλληλη με εκείνη του Υπουργικού Συμβουλίου εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα να διορίζει ποινικούς ανακριτές σε οποιαδήποτε περίπτωση, για σκοπούς διασφάλισης της απρόσκοπτης διερεύνησης ποινικών αδικημάτων κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις.

Επίσης, τροποποιήθηκε το άρθρο 45 του νόμου, ώστε να δίνεται πλέον εξουσιοδότηση και σε Λοχίες και Αξιωματικούς της Αστυνομίας να προβαίνουν σε βεβαίωση της απάντησης προσώπου που ομολογεί ενοχή, πέραν των προσώπων που ανέφερε παλαιότερα ο νόμος, δηλαδή τον Πρωτοκολλητή ή πιστοποιούντα υπάλληλο ή Δικηγόρο ή Κοινοτάρχη. Ο σκοπός είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των προσώπων που επιθυμούν να ομολογήσουν ενοχή.

Πρόσθετα, με σκοπό την απρόσκοπτη πραγματοποίηση της επίδοσης κατηγορητηρίων σε ορισμένες περιπτώσεις τόσο σε άτομα, όσο και εταιρείες, για να αποφεύγεται η ατιμωρησία, ψηφίσθηκε τροποποίηση του άρθρου 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, που προνοεί ότι σε περιπτώσεις που είναι αδύνατο να επιτευχθεί επίδοση κατηγορητηρίου με τους προβλεπόμενους στο νόμο τρόπους, ή όταν ο προς όν η επίδοση εμποδίζει την επίδοση, να μπορεί το Δικαστήριο να διατάξει επίδοση με άλλο τρόπο που θα θεωρήσει δίκαιο.

Δεδομένου ότι το δικαίωμα του κατηγορουμένου να προβαίνει σε ανώμοτη δήλωση από το εδώλιο κρίθηκε ότι εξυπηρετεί ελάχιστα τα συμφέροντα της δικαιοσύνης και προκαλεί περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη στον κατηγορούμενο, τροποποιήθηκε ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος με την οποία καταργείται το εν λόγω δικαίωμα του κατηγορουμένου. Όμως ο κατηγορούμενος συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής και το δικαίωμα να προβαίνει σε κατάθεση με όρκο και να υπόκειται σε αντεξέταση.

Η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, βάσει ευρωπαϊκών Οδηγιών, αναφέρεται στο Κεφάλαιο με τίτλο «Μεταφορά ενωσιακού δικαίου στην κυπριακή νομοθεσία».Show details for Ενοικιοστασιακή νομοθεσίαΕνοικιοστασιακή νομοθεσία

Show details for Αποκατάσταση καταδικασθέντωνΑποκατάσταση καταδικασθέντωνΠληροφοριακό Υλικό για Νομική αρωγή
Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος Κ.Δ.Π. 120/2019
Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/02/2023 01:31:00 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα