Νομοθετικό Έργο

Από τη Μονάδα Νομικών Θεμάτων ετοιμάζεται και προωθείται στη Βουλή μεγάλο μέρος του νομοθετικού έργου που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, με έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, την εξυγίανση του δημόσιου βίου, την προστασία και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την προαγωγή της διαφάνειας και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου κάτω από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης.

Show details for Πλαίσιο ΠολιτικήςΠλαίσιο Πολιτικής

Show details for Θεσμικά ΝομοθετήματαΘεσμικά Νομοθετήματα

Show details for Χρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήριαΧρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια

Εκσυγχρονισμός του Δικαίου - ΄Αλλα νομοθετήματα

Show details for Δικηγόρων νομοθεσίαΔικηγόρων νομοθεσία

Show details for Νομική αρωγήΝομική αρωγή

Hide details for Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154

Κατά καιρούς προωθούνται τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με στόχο τον εκσυγχρονισμό του.

Σημαντική τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα κατά τα τελευταία έτη ήταν η θέσπιση αδικήματος για τη στοιχειοθέτηση της δημόσιας υποκίνησης σε πράξεις διάκρισης ή μίσους ή βίας εναντίον προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, με βάση σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σημαντικές επίσης τροποποιήσεις που προωθούνται αφορούν στα αδικήματα του Μέρους IV του βασικού Νόμου, κάτω από τον τίτλο «Ποινικά αδικήματα εναντίον των ηθών», με σκοπό την αύξηση των ποινών, ώστε αυτές να συνάδουν με τις ποινές που προβλέπονται στα αντίστοιχα αδικήματα του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014. Ταυτόχρονα, προτείνεται η αύξηση των ποινών και σε άλλα παρόμοιας φύσεως αδικήματα, αφού πλέον οι υπάρχουσες προβλεπόμενες στον νόμο ποινές κρίνονται ως ανεπαρκείς. Τέλος, αναδιατυπώνεται το λεκτικό συγκεκριμένων άρθρων, ώστε αυτά πλέον να περιλαμβάνουν στα συστατικά τους στοιχεία τόσο τις γυναίκες θύματα του αντίστοιχου αδικήματος όσο και τους άνδρες, αλλά και για να υπάρχει αντιστοιχία ποινών είτε το αδίκημα στρέφεται κατά γυναίκας είτε εναντίον άνδρα.

Άλλες τροποποιήσεις που προωθήθηκαν, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας και τα αδικήματα επιθέσεων, ψηφίστηκαν από τη Βουλή.


Show details for Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155

Show details for Ενοικιοστασιακή νομοθεσίαΕνοικιοστασιακή νομοθεσία

Show details for Αποκατάσταση καταδικασθέντωνΑποκατάσταση καταδικασθέντωνΠληροφοριακό Υλικό για Νομική αρωγή
Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος Κ.Δ.Π. 120/2019
Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/02/2023 01:31:00 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα