Νομοθετικό Έργο

Από τη Μονάδα Νομικών Θεμάτων ετοιμάζεται και προωθείται στη Βουλή μεγάλο μέρος του νομοθετικού έργου που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, με έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, την εξυγίανση του δημόσιου βίου, την προστασία και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την προαγωγή της διαφάνειας και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου κάτω από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης.

Show details for Πλαίσιο ΠολιτικήςΠλαίσιο Πολιτικής

Hide details for Θεσμικά ΝομοθετήματαΘεσμικά Νομοθετήματα

Σ΄ ό,τι αφορά στα θεσμικά νομοθετήματα που έχουν προωθηθεί, πέραν όσων ψηφίστηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, προωθήθηκαν επίσης τα ακόλουθα:

Επανακατατέθηκε μετά από απόσυρση και επανεξέταση του θέματος και κατόπιν συνεννοήσεων με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, νομοσχέδιο που εκκρεμούσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2016, το οποίο τροποποιεί το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ώστε να προσδιορίσει τα όρια της βουλευτικής ασυλίας, χωρίς να φαλκιδεύεται το αναφαίρετο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, καλύπτεται, πέραν από το δικαίωμα ψήφου και έκφρασης γνώμης, και οποιαδήποτε δήλωση ή πράξη διενεργούμενη από τους βουλευτές κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων.

Εκκρεμεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 2017», το οποίο σκοπό έχει την ενίσχυση του Κράτους-Δικαίου, αφού ρυθμίζει ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην απονομή της δικαιοσύνης και την εφαρμογή της χρηστής διοίκησης. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ακολουθητέα διαδικασία και ταυτόχρονα προνοεί τη δυνατότητα επιβολής κύρωσης σε περίπτωση που οποιοδήποτε όργανο αρχή ή πρόσωπο, ατομικά ή ως μέλος συλλογικού οργάνου, παραβιάζει τη συνταγματική υποχρέωση της ενεργού συμμόρφωσης προς ακυρωτική απόφαση που εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος

Show details for Χρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήριαΧρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια

Εκσυγχρονισμός του Δικαίου - ΄Αλλα νομοθετήματα

Show details for Δικηγόρων νομοθεσίαΔικηγόρων νομοθεσία

Show details for Νομική αρωγήΝομική αρωγή

Show details for Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154

Show details for Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155

Show details for Ενοικιοστασιακή νομοθεσίαΕνοικιοστασιακή νομοθεσία

Show details for Αποκατάσταση καταδικασθέντωνΑποκατάσταση καταδικασθέντωνΠληροφοριακό Υλικό για Νομική αρωγή
Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος Κ.Δ.Π. 120/2019
Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/02/2023 01:31:00 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα