Νομοθετικό Έργο

Από τη Μονάδα Νομικών Θεμάτων ετοιμάζεται και προωθείται στη Βουλή μεγάλο μέρος του νομοθετικού έργου που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, με έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, την εξυγίανση του δημόσιου βίου, την προστασία και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την προαγωγή της διαφάνειας και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου κάτω από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης.

Hide details for Πλαίσιο ΠολιτικήςΠλαίσιο Πολιτικής

Η παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και των δομών, την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την πάταξη του σοβαρού εγκλήματος με διεθνικό χαρακτήρα, την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς, την ποινική μεταχείριση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως επίσης και την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων, τη συμβολή στη μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης και τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη και, τέλος, την εναρμόνιση των νομοθεσιών υπό την αρμοδιότητα μας με το συνεχώς δημιουργούμενο νέο κεκτημένο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πολιτικής, είναι επίσης στόχος του Υπουργείου η συνεχής, στενή και αποδοτική συνεργασία με τους φυσικούς εταίρους του Υπουργείου (Ανώτατο Δικαστήριο, Νομική Υπηρεσία, Επίτροπο Νομοθεσίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικηγορικό Σώμα), ώστε οι εκάστοτε προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης και αποδοχής.

Το παρόν μέρος δεν αναφέρεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με την απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης, αφού για το τελευταίο μέρος γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο με τίτλο «Μεταρρύθμιση Δικαστηρίων/ ενίσχυση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης».

Show details for Θεσμικά ΝομοθετήματαΘεσμικά Νομοθετήματα

Show details for Χρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήριαΧρήση τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια

Εκσυγχρονισμός του Δικαίου - ΄Αλλα νομοθετήματα

Show details for Δικηγόρων νομοθεσίαΔικηγόρων νομοθεσία

Show details for Νομική αρωγήΝομική αρωγή

Show details for Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154

Show details for Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155

Show details for Ενοικιοστασιακή νομοθεσίαΕνοικιοστασιακή νομοθεσία

Show details for Αποκατάσταση καταδικασθέντωνΑποκατάσταση καταδικασθέντωνΠληροφοριακό Υλικό για Νομική αρωγή
Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος Κ.Δ.Π. 120/2019
Τελευταία Ενημέρωση στις: 09/02/2023 01:31:00 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα