Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Τμήμα Φυλακών


ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

1. Αποστολή του Τμήματος Φυλακών

Η όλη πολιτική του Τμήματος Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο ασφάλεια - ανθρωπιστική μεταχείριση - διαπαιδαγώγηση - αποκατάσταση.

Γι’ αυτό και το Τμήμα Φυλακών έχει ως βασική του αποστολή:

(α) Την ασφαλή κράτηση ατόμων που παραπέμπονται σ’ αυτό από τα δικαστήρια.

(β) Τη διασφάλιση συνθηκών κράτησης που να κατοχυρώνουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(γ) Την ίση μεταχείριση των κρατουμένων χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση ένεκα φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των κρατουμένων.

(δ) Την ενθάρρυνση του αυτοσεβασμού και την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης των κρατουμένων με την παροχή σ’ αυτούς ευκαιριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργικής ψυχαγωγίας, προβληματισμού, αυτοκριτικής και αυτογνωσίας.

(ε) Την καθοδήγηση και υποβοήθηση των κρατουμένων για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους.

2. Βασικές Επιδιώξεις του Τμήματος Φυλακών, για την εκπλήρωση της αποστολής του είναι:

(α) Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης μέσα στο χώρο των Φυλακών με τον σεβασμό και την πιστή εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία τους.

(β) Η επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής μείωσης του αριθμού των υποτρόπων με την ηθική, ψυχολογική, προσωπική και κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων για μια όσο το δυνατό πιο ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

(γ) Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που παρέχονται στο Τμήμα για την ανάπτυξη των κτιριακών του εγκαταστάσεων, τον εμπλουτισμό των σωφρονιστικών προγραμμάτων, και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.


3. Νομοσχέδιο ο Περί Φυλακών Νόμος του 2019Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νομοσχέδιο με τίτλο ο περί Φυλακών Νόμος του 2019.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 267,24Kb)

No documents found


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις