Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διεθνής Συνεργασία


ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η ρύθμιση νομικών θεμάτων και η απονομή της δικαιοσύνης είναι θέματα που απαιτούν συνεχώς αυξανόμενη συνεργασία με άλλες χώρες τόσο στον τομέα του αστικού όσο και του ποινικού δικαίου, λόγω της αυξημένης διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών.

Με στόχο τη διευκόλυνση, επιτάχυνση και βελτίωση της διεθνούς αυτής συνεργασίας συστάθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως από το 1999 η Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας, η οποία έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

α) συνομολόγηση διμερών συμβάσεων δικαστικής συνεργασίας

β) μελέτη και προώθηση της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με νομικά θέματα και

γ) την εφαρμογή των πιο πάνω διμερών και πολυμερών συμβάσεων καθώς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα δικαστικής συνεργασίας.

Τα τηλέφωνα της Μονάδας Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας είναι:
+357 22805928, +357 22805932, +357 22805942 και το φαξ: +357 22518328.


 • ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 • Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

  Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

  Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

  Brexit και Κύπρος

  JCC - Fines

  APOSTILLE

  ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

  IMI

  Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

  Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

  Διαμεσολάβηση

  Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

  Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κυπριακές Βιβλιοθήκες  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις