ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο Ειδήσεων


Show details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
Show details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Show details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Show details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Show details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
Show details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
Show details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
Show details for [<font class="simpletitle">]2011[</font>]2011
Hide details for [<font class="simpletitle">]2010[</font>]2010
25/10/2010 Πρόσκληση σε παρουσίαση εκδόσεων του Κρατικού Αρχείου στις 4.11.2010
 
30/07/2010 Έναρξη διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη από Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της "διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης" που προβλέπεται από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) - άρθρο 39(2)
 
15/04/2010 The European Union Agency for Fundamental Rights
 
18/03/2010 Επίδοση Έκθεσης στον ΥΔΔΤ του Προγράμαμτος ΑΡΕΤΗ, 22.2.2010
 
18/03/2010 Εγκύκλιος του Αρχηγού Αστυνομίας προς τα μέλη του σώματος σχετικά με την ενημέρωση δημοσιογράφων
 
18/03/2010 Συνάντηση ΥΔΔΤ με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ για το όριο αφυπηρέτησης στην Αστυνομία, 24.2.2010
 
18/03/2010 Δηλώσεις ΥΔΔΤ σχετικά με την ανεύρεση της σωρού του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, 9.3.3010
 
18/03/2010 Επίσκεψη ΥΔΔΤ στην ΥΚΑΝ, 19.2.2010
 
18/03/2010 Εγκύκλιος Αρχηγού Αστυνομίας προς τα μέλη του Σώματος σχετικά με την ενημέρωση δημοσιογράφων, 3.2.2010
 
Show details for [<font class="simpletitle">]2009[</font>]2009
Show details for [<font class="simpletitle">]2008[</font>]2008
Show details for [<font class="simpletitle">]2007[</font>]2007
Show details for [<font class="simpletitle">]2006[</font>]2006
Show details for [<font class="simpletitle">]2005[</font>]2005


© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως