Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

26/01/2016

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ήταν τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τους Υπουργούς Δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ, μεταξύ 25-26 Ιανουαρίου.

Οι Υπουργοί με αφορμή τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις αδυναμίες που καταγράφηκαν στον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών για ξένους μαχητές συζήτησαν τρόπους βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών, τόσο μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, όσο και με ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η ανάγκη για διαλειτουργικότητα όλων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των τρομοκρατών.

Με στόχο την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, εντοπίστηκε, επίσης, η ανάγκη για βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών, αλλά και για λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών ασφάλειας και αντίστοιχων εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Επισημάνθηκε, επίσης, η δημιουργία του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου στη Europol, η λειτουργία του οποίου ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου, και το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του συντονισμού των κρατών μελών.

Περαιτέρω, αναγνωρίστηκε η σημασία της συνδρομής των τοπικών κοινωνιών στις προσπάθειες που καταβάλλονται για αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού. Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες παιδείας, κοινωνικής ευημερίας και υγείας, θα μπορούσαν να καταρτίσουν ειδικά προγράμματα πρόληψης και στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, και ειδικότερα των νέων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στην τρομοκρατική προπαγάνδα.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί συζήτησαν τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχές επιβολής του νόμου στη δίωξη διασυνοριακών εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου όπως, ο περιορισμός σε θέματα δικαιοδοσίας και η διαφορετικότητα των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στο στάδιο της συλλογής των τεκμηρίων στο πλαίσιο διασυνοριακής έρευνας και παρουσίασής τους στο δικαστήριο.

Στο πλαίσιο αναζήτησης πιθανών λύσεων εξετάστηκε το ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ευρωπαϊκών νομικών κανόνων και υιοθέτησης κοινών προτύπων και διαδικασιών συλλογής και ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων με στόχο την αποτελεσματική δίωξη των υπόπτων.Τονίστηκε, περαιτέρω, η σημασία της συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών, η εκπαίδευση του προσωπικού των διωκτικών αρχών και η ανταλλαγή πληροφοριών για βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλα κράτη.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στους Υπουργούς την πρότασή της για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ανταλλαγή ποινικών μητρώων, ώστε να συμπεριληφθούν στο μητρώο και οι καταδίκες που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του κ. Νίκο Παρασκευόπουλο με τον οποίο συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις