Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Δεύτερη ημέρα του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10/06/2016

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία αναφορικά με την Πρόταση Οδηγίας για τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων. Με την έγκριση της πιο πάνω πρότασης, εφαρμόζονται ελάχιστοι κανόνες αναφορικά με την απόκτηση και την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων, καθώς επίσης και τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για αποτελεσματική εποπτεία της διακίνησης των όπλων αυτών στην εσωτερική αγορά. Σε παρέμβασή του, ο κος Νικολάου υποστήριξε το νέο πλαίσιο κανόνων, με την εφαρμογή του οποίου ενισχύεται ο έλεγχος της κυκλοφορίας των πυροβόλων όπλων στην επικράτεια της ΕΕ ως ένα από τα μέτρα αύξησης της ασφάλειας της Ένωσης αλλά και των ίδιων των πολιτών, μετά και τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στον Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι Υπουργοί συμφώνησαν επί του Οδικού Χάρτη που τέθηκε ενώπιον τους από την Ολλανδική Προεδρία, στον οποίο καταγράφονται σειρά από δράσεις για ενίσχυση της ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λαμβάνοντας το λόγο, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών με ποιοτικές πληροφορίες στη βάση ενός σωστού διαλειτουργικού συστήματος. Έχει αποδειχθεί, τόνισε, ότι η πρόσβαση σε όσο το δυνατό περισσότερες ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών, όπως οι βάσεις δεδομένων των συστημάτων πληροφοριών Σένγκεν (SIS και VIS), δίδει στις αρχές επιβολής του Νόμου ένα επιπρόσθετο εργαλείο αυξάνοντας τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα συστήματα αυτά δεν θα πρέπει να επιφέρουν πρόσθετο φόρτο εργασίας όταν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και θα πρέπει να λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά για όλα τα κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, όπως είχαμε τονίσει και στις συζητήσεις που έγιναν τον περασμένο Απρίλιο για το ίδιο θέμα, είναι επιβεβλημένο να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή την πληροφόρηση σε όλα τα κράτη μέλη, έστω και εάν δεν συμμετέχουν στο Σένγκεν, κατέληξε ο κ. Νικολάου.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, με στόχο την ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η συζήτηση εστιάστηκε γύρω από την ανάγκη για σύσφιξη των σχέσεων με χώρες καταγωγής και διέλευσης μεταναστευτικών ροών, στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου συνεργασίας, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τα επί μέρους δεδομένα κάθε περίπτωσης. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας αυτής ως προληπτικό μέσο αφενός για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και αφετέρου για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης. Παράλληλα, καλωσόρισε τη συμπερίληψη του Λιβάνου και της Ιορδανίας στις χώρες προτεραιότητας και υποστήριξε ότι η αναβάθμιση των οικείων συστημάτων από τις τρίτες χώρες θα συμβάλει ταυτόχρονα στη διαφύλαξη των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών.

Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης σχετικά με την υλοποίηση της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του προηγούμενου Μαρτίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποτελεσματικότητα των επιστροφών προς την Τουρκία και στις ανάγκες των οργανισμών Frontex και EASO. Η συζήτηση για το θέμα αναμένεται να λάβει περισσότερη έκταση μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής στις 15 Ιουνίου, στην οποία θα καταγράφονται αναλυτικά οι αριθμοί που αφορούν την υλοποίηση της συμφωνίας.

Τέλος, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τις προτάσεις κανονισμών για απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων με τη Γεωργία, την Ουκρανία, την Τουρκία και το Κοσσυφοπέδιο αντίστοιχα και για τις προτάσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις