Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συμμετοχή στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ - Μάλτα 

25/01/2017

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου μεταβαίνει σήμερα, στη Βαλέττα της Μάλτας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιανουαρίου, 2017.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, θα συζητηθούν θέματα ασύλου και μετανάστευσης, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή μέτρων αλληλεγγύης, σε περιπτώσεις υπέρμετρων μεταναστευτικών πιέσεων. Σκοπός της συζήτησης είναι η διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης, που θα επιτρέψει την ομοιόμορφη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ανάμεσα στα κράτη μέλη σε συνάφεια με την αρχή της υπευθυνότητας, και την υποχρέωση των κρατών μελών να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με διάφορα μέτρα αποτελεσματικού ελέγχου των σημείων διέλευσης, μέσω της αυξημένης χρήσης τεχνολογικών συστημάτων και της διασύνδεσης των διαφόρων βάσεων δεδομένων. Στόχος είναι ο καταρτισμός ενός μηχανισμού που θα επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο και εντοπισμό των επιστρεφόντων μαχητών από τα εδάφη του «Ισλαμικού χαλιφάτου».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας των εργασιών της συνόδου, οι Υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις επί της συγκρότησης του Γραφείου του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατήγορου, με στόχο τον καθορισμό ενός οδικού χάρτη για προώθηση της πρότασης, μέσω του μηχανισμού της ενισχυμένης συνεργασίας. Επιπρόσθετα, ενώπιον των Υπουργών θα τεθεί η νέα Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, η οποία προβλέπει την εφαρμογή μέτρων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να προβαίνουν έγκαιρα σε αναδιάρθρωση, ώστε να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους. Η οδηγία περιλαμβάνει, επίσης, κανόνες που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω πλήρους απαλλαγής από τα χρέη τους, μετά από μια περίοδο τριών ετών. Απώτερος σκοπός είναι η μείωση των χρονοβόρων διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα και η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Νικολάου επιστρέφει στην Κύπρο, το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης