Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Η μεταναστευτική κρίση και οι τρόποι αντιμετώπισής της στο επίκεντρο των συζητήσεων των 28

09/12/2016

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου εκπροσώπησε την Κύπρο στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα εσωτερικών υποθέσεων.

Η μεταναστευτική κρίση και οι τρόποι αντιμετώπισής της ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων των ‘28’. Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για την πρόοδο εργασιών που επιτεύχθηκε στο νομοθετικό πακέτο του Ασύλου. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε θέματα Ασύλου με στόχο την εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των κρατών μελών και της εφαρμογής μέτρων αλληλεγγύης σε περιπτώσεις υπέρμετρων μεταναστευτικών πιέσεων.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αφού σημείωσε ότι οι διαστάσεις που έχει λάβει το μεταναστευτικό αποτελούν απόδειξη ότι τα περιστασιακά και μεμονωμένα μέτρα δεν προσφέρουν ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις σε πανευρωπαϊκές προκλήσεις, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του Κοινού Συστήματος Ευρωπαϊκού Ασύλου αποτελεί προτεραιότητα.

Σχετικά με την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε στη συμβολή της Κύπρου στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης μέσω της συνεισφοράς της στους οργανισμούς FRONTEX και EASO, αλλά και μέσω της υλοποίησης των αποφάσεων για τη μετεγκατάσταση. Η Κύπρος, υπογράμμισε, παρά το μικρό της μέγεθος και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει σε εθνικό επίπεδο, έχει να επιδείξει απτή συνεισφορά στην κοινή αυτή προσπάθεια.

Αναφερόμενος στην έννοια της αρχής της αλληλεγγύης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των κοινών μας προσπαθειών και ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι αλληλένδετη με την αρχή της υπευθυνότητας και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας. Δεν μπορούμε, πρόσθεσε, να αναμένουμε από συγκεκριμένα κράτη μέλη να διαχειριστούν το βάρος των μαζικών μεταναστευτικών εισροών μόνα τους. Οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν συγκλίσεις και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά σε αυτή την κοινή προσπάθεια, κατέληξε ο κ. Νικολάου.

Τους Υπουργούς απασχόλησε και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα το θέμα της επιστροφής αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, όπου υπογραμμίστηκε η ανάγκη όπως οι επιστρέφοντες «ξένοι μαχητές» αντιμετωπιστούν συλλογικά και μέσα από μια κοινή προσέγγιση. Οι ‘28’ συμφώνησαν επίσης ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιστρεφόντων «ξένων μαχητών», σημαντική είναι η συνεργασία με τρίτες χώρες.

Στα πλαίσια του Συμβουλίου, και κατά τη συζήτηση του θέματος για τη Διαχείριση των συνεπειών τρομοκρατικών επιθέσεων, ο Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, κος Χρήστος Στυλιανίδης, παρουσίασε τις δυνατότητες που παρέχει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Ο Επίτροπος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, αλλά και βελτίωσης της συνεργασίας των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας των κρατών μελών.

Βρυξέλλες, 09 Δεκεμβρίου 2016


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις