Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Προστασία οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης - Λειτουργία Γραφείου Ε.Δ.Κ.

10/07/2015

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ συζήτησαν, επίσης, επί της πρότασης οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία του Γραφείου του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατήγορου (ΕΔΚ). Ειδικότερα, συζητήθηκε η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής με πιθανή συμπερίληψη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και τα οποία θα εμπίπτουν κάτω από την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε παρέμβασή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου τάχθηκε εναντίον της συμπερίληψης των αδικημάτων ΦΠΑ, αφού τα αδικήματα αυτά εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, σε μια προσπάθεια να καταστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιο αποτελεσματική.

Επίσης, σε σχέση με το ίδιο θέμα, εξετάστηκε η ανάθεση του ρόλου του δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις