Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Από τη συμμετοχή στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

27/03/2017

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, η Βρετανίδα Υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους της για το τρομοκρατικό κτύπημα που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Λονδίνου την περασμένη βδομάδα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα με τη χρήση μέσων της καθημερινής ζωής όπως ένα αυτοκίνητο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την πρόληψη και προστασία από τέτοιου είδους κτυπήματα. Πρόκειται για τη νέα αναδυόμενη μορφή τρομοκρατίας από μοναχικούς λύκους που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και προβαίνουν σε αυτά τα κτυπήματα επιστρέφοντας στο ευρωπαϊκό έδαφος. Όπως σημείωσε, το περιστατικό κατέδειξε τους κινδύνους από την επιστροφή αλλοδαπών μαχητών από τα εδάφη της Συρίας, μετά την κατάρρευση του ισλαμικού κράτους και την ανάγκη για λήψη μέτρων για έλεγχο της δράσης των ατόμων αυτών με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου. Συνεχίζοντας, παρουσίασε τα μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και τόνισε την ανάγκη για την εφαρμογή από όλα τα Κράτη Μέλη, πρόσθετων μέτρων, περιλαμβανομένων των αποτελεσματικών ελέγχων στα αεροδρόμια για εντοπισμό τέτοιων μαχητών, αλλά και την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης και επανένταξης των επιστρεφόντων μαχητών στις τοπικές κοινωνίες.

Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνεται ότι η Κύπρος συμμετέχει στην εφαρμογή μέτρων για αποτελεσματικό έλεγχο στα αεροδρόμια, καθώς επίσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης σύμφωνα με στρατηγικά σχέδια δράσης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου συζητήθηκαν επίσης θέματα ασύλου και μετανάστευσης, με έμφαση στο θέμα της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των επιστροφών στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό το φως και της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής για ένα νέο σχέδιο δράσης για μια πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφής στην ΕΕ. Οι Υπουργοί των Κρατών Μελών αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών που να ελαχιστοποιούν τα εμπόδια επαναπατρισμού και εξέτασαν στοχευμένες δράσεις με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των ποσοστών επιστροφής, όπως για παράδειγμα την βελτίωση των εθνικών συστημάτων, τη χρήση οικονομικών ή επιχειρησιακών μέσων της ΕΕ, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της νέας εντολής του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι η Κύπρος χαιρετίζει την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ανανεωμένου Σχεδίου Δράσης και της Σύστασης για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιστροφών, στη βάση των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Διακήρυξης της Μάλτας. Ο κ. Νικολάου τόνισε ότι η Κύπρος στηρίζει πλήρως την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων για την ενίσχυση της πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής της ΕΕ, κυρίως μέσω της ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες κλειδιά σε όλους τους τομείς που άπτονται της συνεκτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης. Επεσήμανε ότι οι συμφωνίες και γενικά η συνεργασία με τρίτες χώρες, θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις για όλα τα Κράτη Μέλη, παραπέμποντας στην Τουρκία, η οποία δεν εφαρμόζει τη συμφωνία επανεισδοχής με την Κύπρο. Επιπρόσθετα, εξήρε τη σημασία της ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών και σε αυτό το πλαίσιο την περαιτέρω εξέταση της δημιουργίας ενός αποθετηρίου αδειών διαμονής, το οποίο θα δίδει την αναγκαία πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη κατά πόσο ένας μετανάστης δικαιούται να διαμένει στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους ή εάν έχει μετακινηθεί παράνομα. Περαιτέρω, στήριξε τη συμπερίληψη των καταδικαστικών αποφάσεων για ποινικά αδικήματα ώστε να υποβοηθείται η επιστροφή των υπηκόων με βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για την πρόοδο των εργασιών σε σχέση με νέα πρόταση της Επιτροπής για την σύσταση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου, καθώς επίσης και την Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου για καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης