ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής και για τη ρύθμιση του lobbying

19/10/2017

Η διαφθορά συνιστά ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Η έκταση του προβλήματος και οι υφιστάμενες συνθήκες επιβάλουν την σύσταση μίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Δυνάμει συστάσεων που έχει λάβει η Κύπρος από διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μετά από μελέτη που ετοιμάστηκε , το ΥΔΔΤ προχώρησε στην ετοιμασία νομοσχεδίου για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής και στην ετοιμασία νομοσχεδίου για τη ρύθμιση του lobbying.

Από σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2017 τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα δύο νομοσχέδια. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβαλούν τις θέσεις/απόψεις/προτάσεις/εισηγήσεις τους μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsaourou@mjpo.gov.cy. ή στο τηλεομοιότυπο 22518356.


Σχετικά Αρχεία:


Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως