Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ανακοίνωση σχετικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2016"

14/09/2016

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για ενίσχυση της διαφάνειας και της πληροφόρησης των πολιτών και σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου κ. Νίκου Αναστασιάδη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης έχει προχωρήσει στην ετοιμασία Νομοσχεδίου περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα.

Με το παρόν Νομοσχέδιο κατοχυρώνεται νομικά το γενικό δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στις πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές και θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος αυτού. Το Νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που αφορούν την ενάσκηση του δικαιώματος, τις υποχρεώσεις της διοίκησης καθώς και τις δυνατότητες που δίδονται στον πολίτη εάν πιστεύει ότι το δικαίωμα πρόσβασης δεν γίνεται σεβαστό. Ακόμη, το εν λόγω Νομοσχέδιο καθορίζει ως αρμόδιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας τον Επίτροπο Πληροφοριών που είναι ο εκάστοτε Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης νομοθεσίας ενισχύεται η διαφάνεια και η πληροφόρηση των πολιτών καθώς και η δυνατότητα ελέγχου των ενεργειών της διοίκησης.

Στις 17.10.2013 άρχισε δημόσιος διάλογος για λήψη απόψεων από το δημόσιο τομέα και την κοινωνία των πολιτών και διήρκεσε μέχρι και την 13.7.2015, πριν την κατάθεση του Νομοσχεδίου στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Το Νομοσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία καθώς και η κωδικοποίηση απόψεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έλαβαν μέρος στο δημόσιο διάλογο και η αξιοποίησή τους, θα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης μέχρι τις 26.9.2016, με στόχο την υποβολή τυχόν τελικών απόψεων από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, πριν την υποβολή του Νομοσχεδίου για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ όπως οι οποιεσδήποτε απόψεις σταλούν στο τηλεομοιότυπο 22667680 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση statearchives@sa.mjpo.gov.cy.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
14.9.2016


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κωδικοποίηση απόψεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2016.pdf

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις