Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Λουξεμβούργο

08/06/2016

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, μεταβαίνει σήμερα στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Ιουνίου.

Οι Υπουργοί πρόκειται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την πρόταση Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις που αφορούν διαδικτυακές αγορές. Σκοπός της Οδηγίας είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ο καθορισμός των δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα δικαιώματά τους, περιλαμβανομένου του καθορισμού δικαιώματος αποζημίωσης.

Περαιτέρω, αναμένεται ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία επί των κανονισμών για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και τις περιουσιακές συνέπειες των καταχωρισμένων σχέσεων συμβίωσης.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή. Στόχος είναι η κατοχύρωση αποτελεσματικών διαδικασιών για τη διατήρηση και συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και καθορισμού της δικαιοδοσίας στον κυβερνοχώρο.

Αναφορικά με τη συζήτηση για το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, οι Υπουργοί θα δώσουν έμφαση στη βελτίωση της χρήσης των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και στην τροφοδότησή τους με περαιτέρω πληροφορίες. Επίσης, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών με τη Europol και την πλήρη αξιοποίηση της Eurojust στα πλαίσια διερεύνησης υποθέσεων τρομοκρατίας.

Τέλος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση Οδηγίας για τον έλεγχο απόκτησης, κατοχής και χρήσης πυροβόλων όπλων. Στόχος της πρότασης είναι ο καθορισμός κοινών κανόνων για την κυκλοφορία των πυροβόλων όπλων στην επικράτεια της Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, θεσπίζονται ενωσιακοί κανόνες σήμανσης και παρακολούθησης της διακίνησης των πυροβόλων όπλων, προτύπων απενεργοποίησής τους, καθώς επίσης, για τη δημιουργία συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ οπλοπωλών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών.

Ο κ. Νικολάου επιστρέφει στην Κύπρο το Σάββατο, 11 Ιουνίου.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις