Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας

07/04/2015

Γραπτή Δήλωση της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, όπως η Κύπρος προχωρήσει άμεσα με την Υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση όλων των μορφών Βίας.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί ένα πολύτιμο νομικό εργαλείο το οποίο στοχεύει στην μηδενική ανοχή περιστατικών Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Πρόκειται για την πρώτη Διεθνή Σύμβαση που προσδιορίζει τον όρο «φύλο» σαν μια κοινωνικά δομημένη κατηγορία με συγκεκριμένες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά, που καθιερώνει ένα συγκεκριμένο αριθμό νέων ποινικών αδικημάτων όπως τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον καταναγκαστικό γάμο, την παρενοχλητική παρακολούθηση, την καταναγκαστική στείρωση, την καταναγκαστική έκτρωση. Η σωματική βία, η ψυχολογική βία, η σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού και η σεξουαλική παρενόχληση συμπληρώνουν τις πράξεις που υπόκεινται σε ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις.

Η Σύμβαση επιβάλλει στα Κράτη να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται για Πρόληψη των φαινομένων, Προστασία των θυμάτων και Δίωξη των θυτών.

Δημιουργεί επίσης ένα συγκεκριμένο μηχανισμό παρακολούθησης με στόχο την εποπτεία της Εφαρμογής της Σύμβασης, κάτι πολύ σημαντικό γιατί θα μπορεί να ελέγχει τα Κράτη ως προς την συμμόρφωση τους με τις Πρόνοιες της Σύμβασης.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιστά σαφές ότι η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία δεν ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα. Αντίθετα, για εγκλήματα που τελούνται στο πλαίσιο της οικογένειας, προβλέπονται ακόμα αυστηρότερες και βαρύτερες ποινές στον θύτη.

Η Βία κατά των Γυναικών είναι η πλέον συστηματική και διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.

Ευελπιστώ ότι θα δρομολογηθούν και θα υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ούτως ώστε η Κύπρος να είναι σε θέση να προχωρήσει και στην επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις