Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Μεγάλη μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ποινική δικαιοσύνη – Συμφωνία για σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

08/06/2017

Οι Υπουργοί κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία επί της πρότασης για σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη συμμετοχή 20 κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, τελευταίου κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης προεδρίας, ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που διήρκησε για τέσσερα χρόνια και πλέον τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ο οποίος, σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση, θα έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. Ο κος Νικολάου, κατά την τοποθέτηση του, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή ημέρα για την ποινική δικαιοσύνη στην Ένωση και εξήρε τη σημασία της απόφασης, η οποία αποτελεί την απαρχή μιας νέας συλλογικής προσπάθειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και θέτει τις βάσεις για την καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων οικονομικής φύσης που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο θεσμός θα εδραιωθεί με τη συμμετοχή και των εναπομεινάντων κρατών μελών.

Κατοχύρωση του δικαιώματος ακρόασης του παιδιού μέσω ευρωπαϊκού νομικού εργαλείου σε όλες τις περιπτώσεις γονικής μέριμνας

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις επί ορισμένων πτυχών του κανονισμού που σχετίζεται με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, αλλά και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί συζήτησαν επί της ανάγκης για εξασφάλιση της ακρόασης των παιδιών σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την επιμέλεια, την προσωπική επικοινωνία καθώς και την επιστροφή του. Ο κος Νικολάου, στην παρέμβαση του τόνισε ότι το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους. «Σε αυτό το πνεύμα», πρόσθεσε, «έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του δικαίου σε εθνικό επίπεδο και έχουμε προχωρήσει σε τροποποίηση της εθνικής της νομοθεσίας για κατοχύρωση της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του παιδιού σε όλα τα θέματα που το αφορούν, με στόχο την επαρκή διασφάλιση ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο δικαστικής ή άλλης διοικητικής διαδικασίας, θα έχουν ως γνώμονα, πρωτίστως, το συμφέρον του παιδιού. Στο ίδιο πλαίσιο, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στη διασύνδεση της ακρόασης παιδιού με τη δυνατότητα για άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης της απόφασης, σε περίπτωση που δεν δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ακουστεί.

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνόδου, οι Υπουργοί εξέτασαν το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών για την προστασία των παιδιών-μεταναστών με στόχο τον καθορισμό μέτρων προστασίας της ευπαθούς ομάδας των παιδιών, τα οποία στο πλαίσιο της μετανάστευσης βρίσκονται εκτεθειμένα σε σωρεία κινδύνων, όπως τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εμπορίας προσώπων. Στο πλαίσιο της παρέμβασης του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σημείωσε ότι η προστασία των παιδιών θα πρέπει ν’ αποτελέσει γνώμονα των προσπαθειών μας για διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εξέφρασε ταυτόχρονα τη στήριξη της Κύπρου σε μια πολυθεματική προσέγγιση στο θέμα της προστασίας των παιδιών, μέσω του σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που να περιλαμβάνει στέγαση, ψυχολογική στήριξη, νομική εκπροσώπηση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και την καταβολή κάθε προσπάθειας για οικογενειακή επανένωση.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί κατέληξαν σε συμφωνία επί του κειμένου της Πρότασης Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις που αφορούν τις διαδικτυακές αγορές. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος της "Στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά», που έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση. Μέσα από το συμφωνηθέν κείμενο επιτυγχάνεται η μέγιστη εναρμόνιση των νομικών ρυθμίσεων των κρατών μελών, διασφαλίζοντας έτσι τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταναλωτών και επιχειρήσεων, σε περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή διαδικτυακών πωλήσεων αγαθών.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης