Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Απάντηση σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για τις προαγωγές και μεταθέσεις στην Αστυνομία

15/03/2017

Αντιλαμβάνομαι πλήρως και κατανοώ την αδυναμία κάποιων να αποδεκτούν ή και ν’ αντιληφθούν ακόμη, ότι οι προαγωγές δεν μπορούν να γίνονται με «ξένα κριτήρια» από τα κριτήρια που καθορίζονται στο Νόμο και αναλύονται εκτενώς σε αποφάσεις του Δικαστηρίου. Λυπούμαι που γιατί θα επανέλθω επί του θέματος, κρίνω ότι αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας και σεβασμού προς τα κοινοβουλευτικά θέσμια να απαντήσω στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.

Η αξιοκρατία δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη έννοια πέρα από αυτή που προκύπτει από τις γενικές αρχές του δικαίου και τη νομοθεσία. Δυστυχώς, η διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση της έννοιας της αξιοκρατίας, αποτελεί την κύρια αιτία που διαμόρφωσε την έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των ίδιων των μελών της Αστυνομίας στην αξιοκρατία. Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε με σκοπό την εμπέδωση της αξιοκρατίας.

Η αναφορά του ΑΚΕΛ, σε σημερινή ανακοίνωσή του, σε προαγωγή αξιωματικού που εναντίον του εκκρεμεί ποινική υπόθεση είναι ατυχής και αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης. Η προαγωγή του υπό αναφορά αξιωματικού, πέρα από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας εφόσον δεν έχει καταδικαστεί στη ποινική υπόθεση που πρόσφατα έχει καταχωρηθεί, έγινε κατά τον ουσιώδη χρόνο που δεν είχε ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη, στα πλαίσια συνδυασμένης θέσης που ρυθμίζεται στο Νόμο.

Το ίδιο ατυχής είναι και οι ισχυρισμοί ότι προάχθηκαν αξιωματικοί εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν πειθαρχικές υποθέσεις, γιατί κατά τον ουσιώδη χρόνο που ίσχυσαν οι προαγωγές δεν υπήρχε ούτε ποινική, ούτε πειθαρχική υπόθεση εναντίον τους, ούτε καταδίκη οποιουδήποτε άλλου μέλους. Γι’ αυτό, εάν διαθέτουν οποιαδήποτε στοιχεία, όπως επικαλούνται, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί από τη συνάντηση και την ενημέρωση που έτυχαν, είναι ορθό όπως μας τα αποστείλουν, ώστε να τύχουν διερεύνησης.

Περαιτέρω, κατά την επανεξέταση των προαγωγών, λήφθηκαν υπόψη όλοι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις διαδικασίες προαγωγής και ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο και δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτούς που κέρδισαν τις προσφυγές και που ακυρώθηκαν οι προαγωγές, όπως λανθασμένα γινόταν στο παρελθόν. Ως κριτήρια για τις προαγωγές, λήφθηκαν υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων, αλλά και η αρχαιότητα, όπως και η πείρα που απέκτησαν στον τελευταίο βαθμό, η οποία προσμετρά στην αξία τους. Συνεπώς, τα προσόντα δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο επιλογής και είναι δικαιολογημένη η προαγωγή υποψηφίων που δεν διέθεταν τα ίδια προσόντα με αυτούς που δεν προάχθηκαν, όταν οι προαχθέντες υπερείχαν ουσιωδώς σε αρχαιότητα και σε πείρα που προσμετρά στην αξία.

Λυπάμαι πραγματικά γιατί αντί να χαιρετίσουν και να αξιοποιήσουν την ενημέρωση της οποίας έτυχαν για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, επαναλαμβάνουν ότι αυτή ήταν ανεπαρκής και επιλεκτική ενώ έδειξαν ικανοποίηση από τη συνάντηση που είχαμε, χωρίς να υποβάλουν οποιαδήποτε ερώτηση.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρω ότι ως γνωστό οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δημοσιεύονται εις γνώσιν οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αχρείαστη για να ενημερωθούν επί του περιεχομένου τους. Οι δε αποφάσεις με τις οποίες έγιναν οι προαγωγές ελέγχονται από το Δικαστήριο και διέπονται από την αρχή της νομιμότητας, έως ότου κριθούν από το Δικαστήριο ως άκυρες.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Brexit και Κύπρος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες