Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου προέβηκαν σε ανασκόπηση των μέτρων για εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων και για επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών

27/11/2015

Σε ανασκόπηση των μέτρων που προωθούνται για σκοπούς εκσυγχρονισμού των δικαστηρίων και για σκοπούς επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, προέβηκαν, σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου μαζί με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων τους στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Υπουργός ανέφερε: «Αξιολογήσαμε την πορεία κάποιων από τα μέτρα τα οποία είχαμε ήδη αποφασίσει να προωθηθούν, καθώς και την εισαγωγή πρόσθετων μέτρων, όπως για παράδειγμα τη σύσταση Διεθνούς Δικαστηρίου Εμπορικών Διαφορών. Μέχρι τώρα συζητούσαμε για το Δικαστήριο Εμπορικών Διαφορών ως ένα από τα Τμήματα του Επαρχιακού Δικαστηρίου , το οποίο θα διευκολύνει την προώθηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με εμπορικές υποθέσεις που καταχωρούνται στα δικαστήρια μας και είναι πέραν κάποιας κλίμακας, ενώ σήμερα καταρτίστηκε επιτροπή, η οποία ανέλαβε να μελετήσει όλα τα συστήματα δικαστηρίων εμπορικών διαφορών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, με σκοπό την δημιουργία διαδικασίας επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών. Δηλαδή, συμβόλαια τα οποία υπογράφονται στο εξωτερικό και αφορούν διεθνή εμπορικές δραστηριότητες, να διευκολύνεται η παραπομπή για επίλυση της διαφοράς σε κυπριακό δικαστήριο. Συγκριτικά με άλλες χώρες Κύπρος πλεονεκτεί λόγω του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων νομικών και λογιστικών υπηρεσιών και του χαμηλού κόστους προσφυγής στη δικαιοσύνη, σε αντίθεση, για παράδειγμα με την Αγγλία όπου το κόστος προσφυγής στα δικαστήρια αυτά είναι τεράστιο, είτε σε δικηγορικά έξοδα είτε σε έξοδα των δικαστηρίων. Γι’ αυτό το λόγο προσφέρεται η δυνατότητα να προσελκύσουμε υποθέσεις, που θα προβλέψουν κατά την υπογραφή των συμβολαίων, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν υπογραφούν, τη δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων -εννοώντας δικαιοδοσία διεθνών εμπορικών διαφορών- ως δικαιοδοσία επίλυσης της εμπορικής διαφοράς, γεγονός που θα προαγάγει την οικονομία και την παροχή υπηρεσιών στον τόπο μας».

Περαιτέρω, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι συζητήθηκαν μέτρα αναφορικά με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, επισημαίνοντας ότι «η δικαιοσύνη δεν απονέμεται μόνο με την έκδοση της απόφασης σε δικαστική διαφορά, αλλά η απονομή της περιλαμβάνει την αποκατάσταση της οποιασδήποτε ζημιάς ή την καταβολή της οποιασδήποτε οφειλής προς τον πιστωτή». Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, συζητήθηκαν μέτρα τα οποία μπορούν να επιταχύνουν ή να διευκολύνουν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, αναφέροντας ότι έγινε συζήτηση για τους δικαστικούς επιδότες, οι οποίοι εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και μέτρα που σχετίζονται με τις δικαστικές διαδικασίες που στοχεύουν στην αποκάλυψη των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη.

Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός είπε ότι έγινε αναφορά στο σημαντικό αριθμό υποθέσεων που έχουν συγκεντρωθεί στα ποινικά δικαστήρια, οι οποίες επιβαρύνουν το πινάκιο των δικαστηρίων με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην εκδίκασή τους σε επιτρεπτό χρόνο. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, συστάθηκε επιτροπή η οποία ανέλαβε να αξιολογήσει τον αριθμό και το είδος των ποινικών υποθέσεων που καταχωρούνται στα δικαστήρια. Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, καταχωρείται σημαντικός αριθμός ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων, σε σημείο που για την εκδίκασή τους απασχολούνται τρεις ποινικοί δικαστές, και οι οποίες καταλαμβάνουν όλων των ειδών αδικήματα ή παραλείψεις, που ιδιώτης επιθυμεί την ποινική δίωξη υπόπτου προσώπου. Περαιτέρω θα μελετηθούν ο αριθμός των ποινικών υποθέσεων που καταχωρούνται και αφορούν αδικήματα που είναι εκδήλως φανερά και τα οποία θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με εξωδικαστικές ρυθμίσεις. «Στόχος είναι η αποφόρτιση του πινακίου των δικαστηρίων και γι’ αυτό η επιτροπή θα ετοιμάσει μελέτη η οποία θα κατατεθεί στην επόμενή μας συνάντηση για να μελετηθεί ο τρόπος χειρισμού των και η δυνατότητα λήψης νομοθετικών μέτρων για το σκοπό αυτό», συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, έχει ζητηθεί από τα δικαστήρια να υποβάλουν υπό τη μορφή στατιστικών στοιχείων τον αριθμό των υποθέσεων ανά, κατηγορία υπόθεσης, τον χρόνο καταχώρησης και τον χρόνο που απαιτήθηκε για εκδίκασή τους και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που θα δώσουν επαρκή πληροφόρηση για τους δείκτες απόδοσης των δικαστηρίων μας, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση τόσο των μέτρων που έχουν ληφθεί, όσο και των αλλαγών που θα πρέπει να προωθηθούν σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις ή διαδικασίες, κατέληξε.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης