Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ανάπτυξη της συνεργασίας στα θέματα απονομής της δικαιοσύνης και καταπολέμησης της διαφθοράς με τις Ελληνικές Αρχές

27/07/2017

Η ανάπτυξη της συνεργασίας στα θέματα που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης και στους τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς, ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης, στο πλαίσιο των συναντήσεων που είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς, κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντηση με τον ομόλογό του, κ. Κοντονή, αποφασίστηκε η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων και των Δικαστικών Αρχών σε θέματα που αφορούν κυρίως την εφαρμογή των αρχών διοικητικού δικαίου, την απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης και την λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου, την συνταγματική τάξη, τις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα οι Υπουργοί συμφώνησαν όπως, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, εργαστούν για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των κρατικών και δικαστικών αρχών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών επί των πιο πάνω θεμάτων, την διαμόρφωση και εφαρμογή νέων αντιλήψεων και σύγχρονων τάσεων προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την προώθηση της εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων σχολών επιμόρφωσης, δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων και την κοινή αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. Στα πλαίσια της υπό αναφορά εκπαιδευτικής συνεργασίας, συμφώνησαν να εργαστούν, σε συνεργασία με τις δικαστικές και ακαδημαϊκές αρχές, για την διαμόρφωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θεματικές που σχετίζονται με την απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, την προστασία και διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περαιτέρω, συζητήθηκαν ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας, ειδικά της αυτόφωρης διαδικασίας, ώστε να διευκολύνεται η εκδίκαση των υποθέσεων για αδικήματα που συνιστούν πλημμέλημα, εξοικονομώντας χρόνο και εργασία από τα ποινικά δικαστήρια, με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συμφωνήθηκε η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η παροχή τεχνογνωσίας σε υποθέσεις ασύλου και αντιμετώπισης μεταναστευτικών κρίσεων Επιπρόσθετα, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης και αποκατάστασης χρηστών ναρκωτικών, κατάρτισης και εκπαίδευσης για καταδικασθέντες εντός και εκτός του σωφρονιστικού ιδρύματος, καθώς επίσης και την σχετική εκπαίδευση των δεσμοφυλάκων. Ειδικότερα ο κ. Νικολάου ενημερώθηκε για το πρόγραμμα απεξάρτησης, αποκατάστασης και επανένταξης κατάδικων χρηστών ναρκωτικών, το οποίο λειτουργεί εντός και εκτός των φυλακών, υπό την επιμέλεια του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, και παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία σε καταδικασθέντες να ενταχθούν στη κοινωνία καθαροί από κάθε χρήση ουσιών εξάρτησης.

Ο κ. Νικολάου ευχαρίστησε τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει και μέσω του τις ελληνικές δικαστικές αρχές για την προώθηση και εκτέλεση των αιτημάτων της χώρας μας για δικαστική συνδρομή, συνεργασία η οποία τον τελευταίο καιρό λειτουργεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση τέτοιων αιτημάτων.

Κατά τη συνάντηση του κ. Νικολάου με τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα διαφθοράς, η οποία έγινε στην παρουσία του προϊστάμενου της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που είναι η αρμόδια αρχή κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα, συζητήθηκαν οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, η αυτονομία όσον αφορά τον προϋπολογισμό της, καθώς και τα κριτήρια που καθιστούν την Αρχή κατά της Διαφθοράς ως ανεξάρτητο κρατικό μηχανισμό, με βάση τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ειδικότερα συζητήθηκε, η διαδικασία διερεύνησης πληροφοριών που υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς, η διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια ελέγχου και τις δράσεις που εφαρμόζουν με σκοπό τον έλεγχο και αποτροπή περιστατικών διαφθοράς σε οριζόντιο επίπεδο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε στην ετοιμασία της Κυπριακής Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς και στην ετοιμασία νομοσχεδίου για προστασία των καταγγελλόντων πράξεις διαφθοράς (whislteblowers), η ψήφιση του οποίου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη διευκόλυνση των αρχών για συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν πράξεις διαφθοράς. Επίσης, αναφέρθηκε στην ετοιμασία νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει νομοθετικά τη λειτουργία των Ομάδων Πίεσης (lobbying).

Οι Ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν τον κ. Νικολάου αναφορικά με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς στην Ελλάδα και εξέφρασαν την ετοιμότητα να παρέχουν τις εμπειρίες και τεχνογνωσία που έχουν αποκτηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από περαιτέρω επικοινωνία για την ανταλλαγή των διαθέσιμων πληροφοριών και μέσω της διοργάνωσης εκπαιδεύσεων. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε από τον κ. Νικολάου πληροφόρηση αναφορικά με τα νομοσχέδια για την προστασία των πληροφοριοδοτών και για τη ρύθμιση των ομάδων πίεσης, ώστε να αξιοποιηθούν στις δικές τους προσπάθειες για την ετοιμασία αντίστοιχων νομοθετημάτων.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης