Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Η Κυβέρνηση επέδειξε πολιτική βούληση & προβαίνει στη λήψη μέτρων και ενεργειών με στόχο την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

14/02/2017

Η απόφαση της Κυβέρνησης για υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης που έγινε από τεχνική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε μετά από απόφαση Υπουργικής Επιτροπής που συνήλθε με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, αφού τα συναρμόδια υπουργεία στην εφαρμογή της Σύμβασης διαχρονικά πρότασσαν ενστάσεις στην υπογραφή της επικαλούμενοι τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις και το οικονομικό κόστος. Γι αυτό ας αναγνωρίσουν κάποιοι ότι αυτή η Κυβέρνηση επέδειξε καταρχάς την πολιτική βούληση να κυρώσει τη Σύμβαση, προχωρώντας στην υπογραφή της και ότι έκτοτε ξεκίνησε να προβαίνει στη λήψη μέτρων και ενεργειών για σταδιακή υλοποίηση των προνοιών της, με στόχο να φθάσει στην κύρωση όσο το δυνατό συντομότερα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το οποίο ετοίμασε την Πρόταση για την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία, τονίζει ότι διαθέτει έναν ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, η οποία υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 16 Ιουνίου, 2015. Έκτοτε έχουμε προχωρήσει στη λήψη σειράς μέτρων και ενεργειών για σταδιακή υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους, με στόχο την κύρωσή της μέχρι το τέλος του χρόνου.

Μεταξύ άλλων, έχουμε προβεί στην ετοιμασία νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της παρενόχλησης (harassment) και της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, κατατέθηκε στις 17 Ιανουαρίου, 2017 στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επίσης, όσον αφορά την ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών, το 2016 το Υπουργείο ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη την ετοιμασία μελέτης σχετικά με τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, προκειμένου να συνάδουν με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και μελέτης σχετικά με την Αξιολόγηση και Διαχείριση του Κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 51 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Οι δύο μελέτες ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο, ενώ έχει ξεκινήσει η ετοιμασία νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο περί τις 20 Φεβρουαρίου, 2017.

Παράλληλα, το 2016, έχουμε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος για τη βία κατά των γυναικών, με στόχο τη διενέργεια διαφωτιστικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο γύρω από το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Επίσης, συνεχίζεται από το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και τους συνεργαζόμενους εταίρους, η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας ανδρών και γυναικών και ειδικότερα, της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Περαιτέρω, από την 1η Ιανουαρίου 2017 το Υπουργείο επιχορηγεί τον Σύνδεσμο για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ώστε η τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων βίας να λειτουργεί, πλέον, σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στο θέμα της αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο του 2016 το Υπουργείο διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη Βία κατά των Γυναικών, στο οποίο μετείχαν ως ομιλητές Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, ειδικοί σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Στο σεμινάριο μετείχαν πέραν των 90 επαγγελματιών από όλες τις κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με το χειρισμό περιστατικών βίας, τους φορείς ισότητας και τις Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Υπογραμμίζεται ότι η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη και υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς πρόκειται για ένα πολύπλευρο ζήτημα το οποίο θα έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της συζήτησης με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, όσον αφορά τη διατήρηση των επιφυλάξεων που έχουν ήδη τεθεί, ιδιαίτερα σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Σύμβασης που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων εκάστου Υπουργείου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, 14 από αυτά έχουν προχωρήσει στην κύρωσή της, καθώς η κύρωση προϋποθέτει την υιοθέτηση σειράς μέτρων και δράσεων ώστε να μπορεί η κάθε χώρα να ανταποκριθεί με επάρκεια στις πολλαπλές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την κύρωση.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης