Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Βρυξέλλες

08/03/2016

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, μεταβαίνει αύριο στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Μαρτίου.

Οι Υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2015 για τα μέτρα πρόληψης ενάντια στην τρομοκρατία, και συγκεκριμένα αναφορικά με τον εντοπισμό των μετακινήσεων των τρομοκρατών, την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και τη ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο καθώς και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε σχέση με το θέμα αυτό.

Οι Υπουργοί αναμένεται να συμφωνήσουν, επίσης, επί του κειμένου της νέας Οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την υιοθέτηση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, με στόχο τη θέσπιση ουσιαστικότερων διαδικασιών ελέγχου της απόκτησης και της κατοχής πυροβόλων όπλων, αλλά και της κυκλοφορίας τέτοιων όπλων στην επικράτεια της Ένωσης.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις Η.Π.Α. για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, τα οποία διαβιβάζονται, στο πλαίσιο διατλαντικών εμπορικών συναλλαγών.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα απασχολήσει το θέμα των Ψηφιακών Συμβάσεων, και ειδικότερα πτυχές που αφορούν την υπογραφή συμβολαίων που θα ρυθμίζουν διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως εμπορικές συναλλαγές. Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή, κυρίως σε σχέση με τη δικαιοδοσία στον κυβερνοχώρο.

Τέλος, θα γίνει ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις για υιοθέτηση από την ΕΕ, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κύπρος έχει ήδη υπογράψει από τον Ιούνιο του 2015.

Ο κ. Νικολάου επιστρέφει στην Κύπρο το Σάββατο, 12 Μαρτίου.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις