Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου στην Κύπρο / Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2017»

14/07/2017

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, προωθεί τη δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου στην Κύπρο, το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί καινοτομία η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των εμπορικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο συνημμένο νομοσχέδιο, και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, διαδραματίζοντας, με την ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων που αναμένεται ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του, σημαντικό ρόλο στην πορεία της χώρας μας προς μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Το Υπουργείο, μετά από προκαταρκτική έκθεση που ετοιμάσθηκε από διμελή ομάδα Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προχώρησε σε μια εις βάθος μελέτη βασιζόμενη στο ιρλανδικό μοντέλο, το οποίο διαφάνηκε ότι μπορεί να εφαρμοσθεί στην Κύπρο, μετά και την ενημερωτική επίσκεψη στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν τόσο εκπρόσωποι του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσο και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η έκθεση συζητήθηκε με το Ανώτατο Δικαστήριο και βάσει αυτής ετοιμάσθηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου στην Κύπρο.

Παρατίθεται το σχετικό νομοσχέδιο, με σκοπό για τις απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις επ’ αυτού το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, ώστε να οριστικοποιηθεί και προωθηθεί περαιτέρω. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες που αφορούν τη δομή του Εμπορικού Δικαστηρίου, την καθ’ ύλην δικαιοδοσία του, τα προσόντα των δικαστών του Εμπορικού Δικαστηρίου, την έφεση κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Για να επιτευχθεί ο στόχος που αναφέρεται στην παράγραφο (1) ανωτέρω, θεωρούμε ότι η καθ’ ύλην δικαιοδοσία του Δικαστηρίου θα πρέπει να επεκτείνεται σταδιακά, ακριβώς για να ελέγχεται η σωστή λειτουργία του Δικαστηρίου. Η δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου θα διέπεται από δικονομία και πρακτική που θα καθορισθεί με Διαδικαστικό Κανονισμό.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νομοσχέδιο με τίτλο Ο περί τηςΊδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2017.pdf

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης