Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ανακοίνωση αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης νέων μελών στην Αστυνομία

08/11/2017

Αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης των νέων μελών στην Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρινίζει ότι οι πρόνοιες της νέας νομοθεσίας είναι σαφείς και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρέμβασης στις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη. Εφαρμόστηκε πλήρης αξιοκρατία, καταργήθηκαν για πρώτη φορά οι προσωπικές συνεντεύξεις, γεγονός που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρεκκλίσεις από τη διαδικασία είτε για οποιεσδήποτε παρεμβάσεις.

Κατανοούμε τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις αφού είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται το νέο σύστημα προσλήψεων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το αξιολογήσουμε αφού ολοκληρωθεί, όπως αναφέραμε σήμερα και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, και να συζητήσουμε τυχόν βελτιώσεις που χρειάζεται να γίνουν, όπως αυτές προκύψουν από την έκθεση που θα ετοιμάσει η Αστυνομία επί της διαδικασίας.


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Ημερίδας

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής και για τη ρύθμιση του lobbying

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδιο για μεταφορά των υποχρεώσεων της οδηγίας 2016/681 (PNR) στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης