Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Απάντηση σε δημοσιεύματα της εφημερίδας «Χαραυγή» σχετικά με προαγωγή αξιωματικού της Αστυνομίας

21/03/2017

Εξ αφορμής των διαφόρων αναφορών που γίνονται τις τελευταίες μέρες σε δημοσιεύματα της εφημερίδας «Χαραυγή», για την προαγωγή αξιωματικού της Αστυνομίας εναντίον του οποίου εκκρεμεί ποινική υπόθεση, πρέπει να διευκρινιστεί, για άλλη μια φορά, ότι αυτές είναι παραπλανητικές και αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης. Η προαγωγή του συγκεκριμένου αξιωματικού, αν και ανακοινώθηκε τώρα, έγινε στον πραγματικό χρόνο που ίσχυε κατά την 17/4/2015, χρόνο κατά τον οποίο τέθηκε σε ισχύν η προαγωγή του, δηλαδή σε χρόνο πολύ προγενέστερο της καταχώρησης της ποινικής υπόθεσης εναντίον του, η οποία καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2016.

Πρόκειται για διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία μας και έχει επικυρωθεί κατ’ επανάληψη με αποφάσεις του Δικαστηρίου, στις οποίες αναφέρεται ότι σε περίπτωση αναδρομικών προαγωγών, αυτές γίνονται με βάση τον πραγματικό χρόνο της ισχύος της προαγωγής, δηλαδή γυρνά ο ημερολογιακός χρόνος πίσω στον πραγματικό χρόνο της ισχύος, που ήταν η 17/4/2015, με αποτέλεσμα να μη μπορεί και ή να μην επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε μεταγενέστερο γεγονός, όπως είναι η ποινική δίωξης του. Σε περίπτωση κατά την οποία λαμβανόταν υπόψη η καταχώρηση ποινικής δίωξης εναντίον του – πέρα από το ότι αυτή δεν συνιστά καταδίκη – ο συγκεκριμένος αξιωματικός θα μπορούσε να προσφύγει στο Δικαστήριο εναντίον απόφασης, η οποία θα ήταν έκδηλα παράνομη.

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση προαγωγής, όπως και κάθε απόφαση μας, λήφθηκε στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, αποφεύγοντας πρακτικές και ή πράξεις του παρελθόντος, οι οποίες είχαν πλήξει, όλα αυτά τα χρόνια, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των μελών της Αστυνομίας προς την ηγεσία της. Εξ ου και ο λόγος που έχουν εκδοθεί τόσες αποφάσεις του δικαστηρίου που ακυρώνουν προαγωγές στην Αστυνομία.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι πέραν των συνεχιζόμενων κατηγοριών που δημοσιεύονται στην εφημερίδα, δεν μας έχει δοθεί κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς ότι στις τελευταίες προαγωγές προάχθηκαν αξιωματικοί εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν είτε πειθαρχικές είτε ποινικές υποθέσεις, κατά τον ουσιώδη χρόνο που ίσχυσαν οι προαγωγές τους.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης