Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη αναφορικά με την ποινική δικαιοσύνη στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

28/03/2017

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, εκπροσώπησε την Κύπρο στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί συζήτησαν επί των προβλημάτων που υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη αναφορικά με την ποινική δικαιοσύνη στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, όπως η τρομοκρατία και η παιδική πορνογραφία. Συγκεκριμένα, έγινε επισκόπηση των πτυχών που αφορούν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα, των οποίων η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση είναι μειωμένες για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση των δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, η περιορισμένη διατήρηση δεδομένων και η χρήση κρυπτογράφησης. Οι Υπουργοί εξέτασαν τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές αποδείξεις μέσω καλύτερης συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς επίσης και ενίσχυσης της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μέσω της δημιουργίας τεχνικής πλατφόρμας για ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ευχαρίστησε την Προεδρία για τη συζήτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος, καθώς η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές αποδείξεις αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στην προσπάθεια για καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι σε εθνικό επίπεδο η Κύπρος έχει εγκαθιδρύσει μια στενή σχέση συνεργασίας με τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση επικοινωνίας, διαμέσου της οποίας αποστέλλονται όλα τα στοιχεία τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για περαιτέρω αξιοποίηση τους από τις διωκτικές αρχές, σημείωσε. Συνεχίζοντας, ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι η Κύπρος στηρίζει την πρωτοβουλία για ίδρυση ασφαλούς διαδικτυακής πύλης (e-codex), η οποία αποσκοπεί στη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ Αρχών της ΕΕ μέσω κρυπτογράφησης, ενώ ταυτόχρονα ανέφερε ότι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεχούς επικοινωνίας, για την διευκόλυνση της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών θα ήταν πολύ χρήσιμη. Τέλος, έχοντας υπόψη την ανομοιομορφία στις διαδικασίες μεταξύ των κρατών μελών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε την ανάγκη για προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων, ώστε να δοθούν απαντήσεις στα κοινά μας προβλήματα.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, τους Υπουργούς απασχόλησαν επίσης τα επόμενα βήματα και πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης σε σχέση με τους επιστρέφοντες αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Μέσα από τη συζήτηση δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη EUROJUST, η οποία είναι σαφές ότι έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για εμβάθυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στην περιοχή, μέσω της σύναψης διμερών συμφωνιών και της καθιέρωσης διαλόγου και συνεργασίας σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Περαιτέρω, έχοντας υπόψη το γεγονός οι αριθμοί των επιστρεφόντων μαχητών αυξάνονται λόγω της κατάρρευσης του Ισλαμικού κράτους, οι Υπουργοί αναγνώρισαν τις προκλήσεις αλλά και τους κινδύνους που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων ένταξης και στήριξης των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Επίσης, οι Υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων εκτίμησης κινδύνου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, για λήψη προληπτικών μέτρων κυρίως στον τομέα της αποριζοσπαστικοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε η εφαρμογή προγραμμάτων για σκοπούς ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης λειτουργών των κρίσιμων υπηρεσιών των κρατών μελών, όπως για παράδειγμα οι φυλακές, που αποτελούν τον κύριο χώρο ανάπτυξης του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Ούγγρο ομόλογο του, για συζήτηση των μελλοντικών βημάτων αναφορικά με την εξέλιξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Δικαιώματα των Θυμάτων. Το δίκτυο συστάθηκε για περίοδο δύο χρόνων από την ψήφιση της σχετικής οδηγίας και λειτουργούσε με χρηματοδότηση από την Επιτροπή, έχοντας ως βασική αρμοδιότητα της παροχή εμπειρογνωμοσύνης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων με σκοπό την αμεσότερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους όρους εντολής του δικτύου και την πιθανότητα διατήρησης του σε μόνιμη βάση και συμφώνησαν για περαιτέρω συντονισμό και εξέταση των πιθανών ωφελειών της πιο πάνω προοπτικής.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης